Skip to content

Faktoring w biznesie

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Faktoring w biznesie to usługa, która pozwala w łatwy sposób zarządzać wierzytelnościami w przedsiębiorstwie. Jak wykorzystać faktoring w praktyce?

Spis treści:

Na czym polega faktoring w biznesie?

W dzisiejszym artykule postaramy się krótko opowiedzieć o tym, czym jest faktoring i jak możemy go wykorzystać w praktyce. Zaczynając od definicji faktoringu, możemy napisać, że jest to usługa skierowana do przedsiębiorstw, która pomaga w utrzymaniu płynności finansowej faktoranta. Firmy faktoringowe mają na celu wypłacenie zaliczki z wystawionej kontrahentowi faktury. Przedsiębiorstwo otrzymuje potrzebne środki pieniężne w trybie natychmiastowym. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw – nie tylko tych dużych – korzysta z usług oferowanych przez faktora. Trzeba zaznaczyć również, że faktoring zmniejsza ryzyko niewypłacalności dłużników.

W przypadku faktoringu pełnego to faktor przejmuje ryzyko braku spłaty faktur przez kontrahentów. Oprócz faktoringu pełnego możemy również spotkać się z usługą niepełną, gdzie ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie klienta. Przedsiębiorstwo zostaje zobowiązane do zwrotu otrzymanej zaliczki od faktora w przypadku braku spłaty przez kontrahenta. Firmy częściej korzystają z faktoringu pełnego, ponieważ sporą zaletą jest to, że otrzymują aż 90% kwoty wskazanej na fakturze. Bez względu na to, czy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie.

Sprawdź ranking faktoring dla firm!

Kto może korzystać z faktoringu?

Faktoring w biznesie jest skierowany do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Firmy, które są zainteresowane podpisaniem umowy z faktorem, powinny mieć co najmniej kilku stałych klientów. W ramach umowy pomiędzy firmą posiadającą usługi faktoringu a klientem, czyli firmą prowadzącą działalność gospodarczą, faktor zobowiązany jest do uiszczenia środków pieniężnych za otrzymane wierzytelności od przedsiębiorstwa. Dlatego też jest to odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich podmiotów, które umożliwiają wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności dla swoich kontrahentów. Faktorantem może być zarówno firma handlowa, jak i produkcyjna, która oferuje towary łatwo zbywalne. Wśród czynników umożliwiających przedsiębiorstwu skorzystanie z usług firmy faktoringowej znajdują się między innymi: dobra kondycja ekonomiczna, posiadanie stałych odbiorców czy też sprzedaży, w których istnieje mniejsze prawdopodobieństwo niewypłacalności kontrahentów. Na polskim rynku możemy zauważyć, że najczęściej z faktoringu korzystają średnie firmy, z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy też działające w branży usługowej.

Jak faktoring w biznesie może pomóc?

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo gospodarcze wie, jak ważna jest płynność finansowa. Jednakże nie zawsze jesteśmy w stanie utrzymać ją na odpowiednim poziomie. Konsekwencją takiej sytuacji jest niemożność zapłacenia pensji pracowników, zakupu materiałów potrzebnych do produkcji czy realizacji inwestycji w nowy projekt. Z pewnością odbija się to negatywnie na firmie. Często sytuacja ta wynika z braku otrzymania zapłaty od kontrahentów, którzy mają problem ze spłacaniem swoich faktur w wyznaczonym wcześniej terminie. Dlatego usługa faktoringu skierowana jest głównie do tego typu przedsiębiorstw zmagających się z wyżej wymienionymi problemami.

Firma faktoringowa odkupuje od przedsiębiorstwa faktury i sama egzekwuje należności od dłużników. Następuje tzw. cesja wierzytelności. Firmy oczywiście doliczają odpowiednią kwotę prowizji, jednak firma korzystająca z usług faktora otrzymuje od razu potrzebne środki pieniężne, które może wykorzystać do podjęcia potrzebnych przedsięwzięć. Faktoring to również dobra alternatywa, jeżeli przedsiębiorstwa z jakiegoś powodu nie chcą skorzystać z usług firm udzielających kredytów dla firm lub otrzymały odmowę w banku.

Jak rozpocząć współpracę z firmą faktoringową?

W Polsce istnieje coraz więcej firm, które oferują przedsiębiorstwom usługi faktoringowe. Faktoring znajdziemy nie tylko w firmach udzielających tego typu produkty, ale również w bankach. Pierwszym krokiem do wyboru firmy, z którą chcemy podpisać umowę, jest z pewnością sprawdzenie wiarygodności faktora. Warto zaczerpnąć takich informacji w internecie, szukając opinii firm korzystających z usług danej firmy faktoringowej. Produkt powinien być dopasowany do możliwości i potrzeb klienta. Firmy faktoringowe oferują przejęcia ryzyka, co jest dużą zaletą dla przedsiębiorstw. Oczywistą sprawą jest zweryfikowanie kosztów, jakie trzeba będzie ponieść za skorzystanie z usługi firmy faktoringowej.

Koszty są uzależnione od następujących czynników: wysokości limitu finansowania, kontrahentów klienta, czy branży przedsiębiorstwa. Oprócz standardowych kosztów zostaną naliczone: prowizja, opłata przygotowawcza i odsetki. Po zweryfikowaniu tych wszystkich informacji musisz przygotować również odpowiednie dokumenty, na przykład odpis KRS, NIP oraz REGON. Dodatkowo firma faktoringowa może poprosić przedsiębiorstwo o dostarczenie sprawozdania finansowego, kopie umów kredytowych czy zaświadczenia z ZUS-u. Jeżeli faktor zgodzi się na podjęcie współpracy, faktorant otrzyma również odpowiednie dokumenty, czyli umowę oraz warunki, z którymi należy dokładnie się zapoznać.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.