Skip to content

Jak przeprowadzić remanent do celów podatku VAT?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Remanent lub spis z natury do celów rozliczenia podatku VAT to to obowiązek przedsiębiorcy, który zdecyduje się na likwidację działalności. Z tego artykułu dowiesz się jak przeprowadzić remanent, jakie informacje zawiera spis, a także do kiedy musisz złożyć potrzebne dokumenty.

Czym jest remanent i kiedy trzeba go przeprowadzić?

Remanent bywa też nazywany inwentaryzacją lub spisem z natury. Jest to lista oraz wycena wszystkich towarów jakimi dysponuje firma. Wykonywanie spisu z natury jest obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. 

Spis z natury należy sporządzać na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia każdego roku, a także w przypadku otwierania lub likwidacji działalności. Remanent jest także obowiązkowy w przypadku, gdy w firmie zmieni się wspólnik lub proporcja udziałów wspólników. 

Warto pamiętać, że obowiązkowy remanent na dzień 1 stycznia nie obowiązuje podatników, którzy sporządzili już spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego 31 grudnia. W takim przypadku można przepisać dane na dzień 31 grudnia, do spisu na dzień 1 stycznia.

Remanent likwidacyjny do celów podatku VAT.

Szczególnym przypadkiem remanentu jest remanent likwidacyjny dla celów VAT.
W przypadku zakończenia działalności, czynni podatnicy VAT mają obowiązek przeprowadzić spis z natury dla celów rozliczenia podatku dochodowego, a także spis z natury dla celów rozliczenia podatku VAT. Spis jest obowiązkowy, jednak warto go sporządzić także dlatego, że na jego podstawie można uzyskać zwrot nadwyżki VAT.

Jak poprawnie przeprowadzić remanent likwidacyjny do celów VAT?

Aby poprawnie przeprowadzić remanent likwidacyjny, należy przede wszystkim starannie wypełnić dokument zawierający spis. Następnie trzeba złożyć w Urzędzie skarbowym zawiadomienie o spisie z natury dla celów podatku VAT. Zawiadomienie możesz złożyć przez Internet, osobiście w urzędzie skarbowym lub przez pełnomocnika.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu spisu z natury musisz zawrzeć informację że przeprowadziłeś spis, a także o wartości towarów wykazanych w spisie i kwocie podatku należnego. Wartość spisu z natury musisz także wykazać w deklaracji JPK VAT. Od momentu likwidacji przedsiębiorstwa, właściciel ma 7 dni na przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego i wycenę spisu z natury.

Pamiętaj, że nawet jeśli w momencie likwidacji Twoja firma nie ma już w dyspozycji żadnych towarów, wciąż musisz zawiadomić Urząd Skarbowy, że przeprowadziłeś spis, i że wyniósł on 0 zł. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy przed likwidacją firmy sprzedałeś wszystkie towary, lub zostały one wycofane do majątku prywatnego.

Jakie informacje zawiera spis z natury dla celów VAT?

W remanencie dla celów VAT muszą znaleźć się informacje o towarach (w tym także wyposażenie czy materiały), na które w momencie zakupu przysługiwała możliwość odliczenia podatku VAT, i które wciąż pozostają w firmie. Nie jest przy tym ważne, czy nabywca skorzystał z prawa odliczenia podatku VAT na dany towar.

Informacje, jakie musi zawierać spis:

  • nazwa towaru
  • ilości towaru
  • cena nabycia towaru
  • stawka VAT na dany towar.
  • kwota podatku

Gdy nie ma ceny nabycia danego towaru, należy wpisać cenę towaru podobnego lub kosztu wytworzenia.

Jak wycenić towary na potrzeby spisu z natury?

Cena, jaką należy uwzględnić przy przeprowadzaniu remanentu, to cena nabycia danego towaru. Gdy nie ma ceny nabycia danego towaru, do spisu należy wpisać cenę towaru podobnego lub koszt wytworzenia. Poprawna wycena opiera się więc na rynkowej cenie towarów z dnia sporządzenia spisu. Jeśli jednak cena danego towaru nie uległa zmianie lub wzrosła od dnia zakupu, wtedy podstawą wyceny może być faktura potwierdzająca zakup towaru.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.