Skip to content

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Firm w Polsce i na całym świecie działają na podstawie różnych strategii opracowywanych przez właścicieli lub osoby odpowiedzialne za efekty osiągane przez dane przedsiębiorstwo. Społeczna odpowiedzialność biznesu to pewna koncepcja pozwalająca na prowadzenie własnego biznesu nie tylko zgodnie z prawem, ale i z szansą wykraczania poza swoje formalne obowiązki wobec społeczeństwa i państwa. Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze działania CSR oraz na czym polega biznes odpowiedzialny społecznie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co można powiedzieć na temat tej strategii prowadzenia firmy?

Chcesz wiedzieć, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Krótko mówiąc – to strategia zarządzania przedsiębiorstwem, na podstawie której firma dobrowolnie uwzględnia:

 • relacje firmy wraz z jej najbliższym otoczeniem/regionem;
 • ochronę środowiska naturalnego;
 • interesy społeczne i polityczne;
 • dobry kontakt ze społecznością lokalną oraz pracownikami.

Musisz wiedzieć też, że dokładne zasady, jakimi powinien kierować się biznes odpowiedzialny społecznie, zawarte są w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej w normie ISO 26000. Kwestie tego typu nie mają na celu ujednolicenia metod działania przedsiębiorców, ale wskazanie im metod i obszarów działania, na które powinni szczególnie zwrócić uwagę, prowadząc swój biznes w odpowiedzialny społecznie sposób. Działanie w odpowiedzialny sposób jako firma powinno mieć pozytywny rozdźwięk dla takich tematów, jak np. rozwój społeczny i ekonomiczny. Według normy ISO 26000 wyróżniamy takie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, jak:

 • ład organizacyjny;
 • prawa człowieka;
 • stosunki pracy;
 • środowisko;
 • praktyki rynkowe;
 • relacje z potencjalnymi konsumentami;
 • zaangażowanie społeczne.

Jakie narzędzia i działania CSR warto wyróżnić?

Koncepcja CSR zakłada wykorzystywanie specjalnych narzędzi, które pozwalają na opracowywanie strategii działania dla firm odpowiedzialnych społecznie. W praktyce biznes odpowiedzialny społecznie może korzystać z takich narzędzi, jak:

 1. Przedsięwzięcia wpływające na otoczenie, w jakim funkcjonuje dana firma. W tym przypadku mówimy o wspieraniu lokalnych instytucji, organizacji oraz programów skierowanych np. do dzieci i młodzieży.
 2. Działania proekologiczne – dotyczą głównie ochrony środowiska, realizacji inwestycji wpływających pozytywnie na naturę. Mowa tu o segregacji odpadów, wdrażania nowoczesnych procesów produkcyjnych w firmach oraz korzystaniu z ekologicznych produktów.
 3. Prowadzenie kampanii społecznych. Działania biznesu odpowiedzialnego społecznie mogą opierać się na organizowaniu kampanii społecznych, które uświadamiają społeczeństwo o konieczności niesienia pomocy potrzebującym i przekazywaniu zysków na rzecz działań społecznych. To swego rodzaju czynności edukujące społeczeństwo, które najlepiej jeśli są związane z podstawowym profilem działalności firmy.
 4. Inwestycje w pracowników – społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia przedsiębiorstwa powinna zakładać rozwój pracowników w firmie. Przedsiębiorstwo może wpływać na kwalifikacje pracowników poprzez kursy, szkolenia, dofinansowania oraz wyjazdy służbowe.
 5. Prowadzenie wolontariatów pracowniczych – mówimy tu o charytatywnej pracy na rzecz różnych organizacji społecznych i inicjatyw społecznych. Wpływa to także na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa przez potencjalnych klientów oraz całe społeczeństwo.

Jak powinno wyglądać wdrażanie strategii odpowiedzialnego biznesu? Krok po kroku

Biznes odpowiedzialny społecznie powinien stosować się do czterech podstawowych zasad, które pozwalają na sprawne realizowanie celów przedsiębiorstwa. Cztery filary wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie to tzw. cykl Deminga, czyli:

 1. Planowanie – określ działania, jakie chcesz zrealizować jako biznes odpowiedzialny społecznie.
 2. Działanie – wykonuj działania proekologiczne oraz inne, które zaplanowałeś w pierwszym etapie.
 3. Analiza efektów – w tym przypadku to kampanie społeczne pozwalają przeanalizować efekty przeprowadzonych działań, a także uświadomić społeczeństwo o tym, jak działa firma odpowiedzialna społecznie.
 4. Realizacja celów – jeśli już przeprowadzasz kampanie, koniecznie zadbaj o to, by finalnie nie zawieść społeczeństwa i zrealizować określone w założeniach cele.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – trzy najpopularniejsze przykłady firm odpowiedzialnych społecznie

Obecnie można wyróżnić wiele firm, które działają, biorąc na siebie odpowiedzialność społeczną. Takie strategie są korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i samego społeczeństwa. Oto trzy ciekawe przykłady stosowania strategii odpowiedzialnego społecznie biznesu w firmach:

 1. Deloitte – zwiększa udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dzięki temu kobiety czują się docenione i nie dochodzi do sytuacji, gdzie w wyniku frustracji dochodzi do agresywnych zachowań w firmach lub nadmiernego niezadowolenia pracowników.
 2. Danone – akcja „Podziel się Posiłkiem!” to zdecydowanie dobra kampania społeczna, która przyniosła wiele pozytywnych skutków społecznych. Dodatkowo Danone i Nestle stawia na recykling, co również jest wysoce odpowiedzialne społecznie.
 3. Whirlpool i Procter & Gamble – to firmy, które podjęły się działań na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trzęsień ziemi we Włoszech. Przedsiębiorstwa zapewniły mobilne pralnie do użytku przez osoby poszkodowane w czasie katastrofy.

Dlaczego warto wdrożyć w swojej firmie zasady odpowiedzialnego biznesu? O tym warto wiedzieć!

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia działania w firmie niesie ze sobą wiele korzyści. Są to przede wszystkim aspekty: ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i pracownicze. Stosując takie metody działania w swojej firmie, zyski widoczne są w każdym z tych obszarów. Pracownicy otrzymują terminowe wynagrodzenia adekwatne do ich umiejętności. 

Firma ma lepszą rentowność sprzedaży oraz większe możliwości inwestowania na krajowym rynku. W kwestii środowiska odpady i zasoby naturalne stają się o wiele lepiej zagospodarowane – to ma znaczenie dla firm produkcyjnych. Oprócz powyższych biznes odpowiedzialny społecznie niesie ze sobą szansę na wzrost poziomu kulturowego społeczeństwa oraz możliwość wypracowania lepszych sposobów na ochronę środowiska naturalnego.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *