Skip to content

Spółka cywilna – w jaki sposób można zmienić wspólnika?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Spółka cywilna to dla wielu przedsiębiorców jedna z najprostszych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Można powiedzieć, iż jest jedna z najprzyjaźniejszych spółek, jakie można założyć wraz ze wspólnikami. Istnieją jednak pewne niuanse powodujące, że funkcjonowanie firmy będzie nieprawidłowe kiedy nie zostaną uregulowane wszelkie kwestie umowne pomiędzy wspólnikami oraz ich udziałami. Umowa spółki cywilnej może ograniczać się tylko do kilku podstawowych elementów, ale warto też wiedzieć, w jaki sposób dokonać zmiany wspólnika prowadząc ten rodzaj działalności gospodarczej.

Spółka cywilna – co to jest i na czym polega?

Przed podjęciem decyzji o założeniu konkretnej działalności gospodarczej warto dowiedzieć się, czym charakteryzuje się spółka cywilna i kiedy dobrze jest z niej skorzystać. Zakładanie firmy nie należy do najłatwiejszych czynności, jednak zachowując zdrowy rozsądek i dbając o znajomość aktualnych przepisów, można przeprowadzić ten proces całkiem sprawnie. Co ciekawe, umowa spółki może mieć minimalistyczną treść i zawierać w sobie tylko 3 najważniejsze elementy takie, jak:

 1. Strony umowy.
 2. Cel gospodarczy spółki cywilnej.
 3. Planowane działania w celu realizacji celów.

Tak skonstruowana umowa spółki cywilnej nie będzie jednak wystarczająca na wiele lat działania firmy. Warto już na samym początku istnienia przedsiębiorstwa uregulować kwestie prawne pomiędzy wspólnikami, aby uniknąć późniejszych konfliktów. Dobrze sporządzona umowa pomiędzy wspólnikami to taka, która zawiera dane spółki, informacje o podziale zysków i pokryciach strat, procedurach wyjścia i wejścia wspólników ze spółki oraz zasady ewentualnego podziału majątku po jej rozwiązaniu. Kiedy w umowie będą znajdować się wszystkie powyższe elementy, prawdopodobnie w przyszłości wszelkie problemy pomiędzy wspólnikami będą sprawnie rozwiązywane.

Warto też wiedzieć, że prowadzenie spółki cywilnej wiąże się ze zbiorową odpowiedzialnością, która jest solidarna i nieograniczona. Dodatkowo wszelkie sprawy zwykłe spółki załatwia się z udziałem wszystkich wspólników, natomiast do podejmowania decyzji w sprawach przekraczających te zwykłe lub w nagłych sytuacjach należy powołać uchwałę, lub wyznaczyć osobę mającą najwięcej udziałów w spółce.

Czy można zmienić wspólnika w spółce cywilnej?

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej jest oczywiście możliwa i zgodnie z Art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia celu gospodarczego poprzez wniesienie wkładów własnych. Oznacza to, że legalna spółka musi zawierać minimum dwóch wspólników. Majątek spółki wniesiony przez konkretne osoby stanowi źródło pozwalające na realizację celów przedsiębiorstwa. W celu dokonania zmiany wspólnika w takiej formie działalności trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty, a mianowicie:

 • Dopuszczenie możliwości zbycia praw i obowiązków na rzecz innego wspólnika;
 • Wyłączenie możliwości zbycia praw i obowiązków w spółce cywilnej.

Według aktualnie obowiązujących przepisów możliwe jest wstąpienie do spółki nowego członka i przejęcie przez niego zobowiązań innego wspólnika, pod warunkiem, że tej jednocześnie z niej dobrowolnie wystąpi. Aby dokonać skutecznej i ważnej pod względem prawa zmiany wspólników w spółce cywilnej trzeba podporządkować się do następujących kroków:

 1. Nowy wspólnik musi przystąpić do spółki jako ten trzeci;
 2. Osoba, która chce z niej wystąpić, musi:
  • wypowiedzieć udziały na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego;
  • wypowiedzieć udział ze skutkiem natychmiastowym;
  • zrezygnować ze spółki na mocy porozumienia z każdą ze stron;
 3. Należy sporządzić aneks umowy ze zaktualizowanymi danymi osobowymi wspólników;
 4. Trzeba opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – czyli od wniesionego przez nowego wspólnika wkładu własnego do spółki cywilnej.

Po zachowaniu kolejności powyższych działań wspólnicy mogą też określić przyczyny wystąpienia z niej konkretnego członka oraz przyjęcia nowego. Jak widać, proces zmiany wspólnika w spółce cywilnej nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy dokładnie zapoznać się z całą procedurą oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, a cały proces zawsze przebiegnie sprawnie i bez zbędnych komplikacji. To ważne! Spółka cywilna zawsze musi mieć minimum dwóch członków, dlatego po wystąpieniu choćby jednego z nich na jego miejsce musi wstąpić ktoś zupełnie nowy.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.