Skip to content

Wybór formy opodatkowania

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Jedną z ważniejszych decyzji, jaką musisz podjąć, jest wybór formy opodatkowania. Dla wielu przedsiębiorców bywa to problematyczne. Dlatego postaramy się pomóc Ci w podjęciu tej decyzji.

Jakie są formy opodatkowania dochodów?

Przyszły przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa).
  2. Podatek liniowy.
  3. Podatek ryczałtowy.
  4. Karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma opodatkowania. W tym przypadku podatek od dochodu wpłaca się do Urzędu Skarbowego, a stopień obciążenia podatkiem zależy od dochodów podatnika. Wyróżniamy tutaj dwa progi podatkowe: pierwszy płacony jest według progów podatkowych do kwoty 85.528 zł – 17% podatku od 2020 roku, natomiast powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi 32%.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Z opodatkowania na zasadach ogólnych korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby zatrudnione na umowę o pracę czy emeryci i renciści. Obecnie to rozwiązanie jest najczęściej stosowane przy opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej. Ponadto wybierając skalę podatkową, będziesz mógł rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z wielu ulg (np. od wydatków na Internet).

Podatek liniowy

Podatek liniowy polecamy szczególnie przedsiębiorcom, którzy uzyskują wysokie dochody, a przy tym nie mogą skorzystać z ulg. Wybierając liniowy podatek dochodowy, płaci się go w wysokości 19%. Jest to stała stawka podatkowa, niezależnie od osiąganych dochodów. Podatek liniowy daje także możliwość odliczenia od przychodu kosztu jego uzyskania.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że z ekonomicznego punktu widzenia podatek liniowy nie zawsze się opłaca. Wadami rozliczenia podatku liniowego są m.in. brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy niemożność skorzystania z ulg.

Pamiętaj, że opodatkowanie na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym wiąże się z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) to narzędzie księgowe, które służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych.

Podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy polega na odprowadzaniu do Urzędu Skarbowego określonej części przychodów. Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca będzie zobowiązany odprowadzać podatek w wysokości 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli zdecydujesz się na tę formę opodatkowania, to możesz liczyć na uproszczoną księgowość. Wystarczy prowadzić prostą ewidencję rejestracji przychodów (otrzymywanych kwot od klienta oraz odprowadzonego podatku). Więcej szczegółowych informacji o podatku ryczałtowym znajdziesz tutaj.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest określona jako najprostsza forma opodatkowania. Wartość podatku nie jest zależna od osiąganych dochodów, ale od indywidualnych ustaleń (rodzaju działalności, liczby zatrudnionych osób czy wielkości firmy). W przypadku tej formy opodatkowania wysokość podatku jest ustalona z góry. Wadą karty podatkowej jest to, że jest ona przewidziana jedynie dla określonej grupy firm. Dlatego nie każdy może rozliczać się w ten sposób.

Przedsiębiorca, wybierając formę opodatkowania, musi pamiętać, że karta podatkowa oraz podatek ryczałtowy nie są dla każdego. Z tych form opodatkowania mogą skorzystać firmy prowadzące m.in. zakłady usługowe lub handlowe.

Kiedy można dokonać zmian podatkowych?

Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania na inną według następujących zasad:

  • na kartę podatkową – w terminie do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności,
  • na opodatkowanie na zasadach ogólnych, 19% stawkę liniową lub ryczałt ewidencjonowany w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego,
  • na inne formy opodatkowania, gdy w poprzednim roku korzystał z karty podatkowej – w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest?

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z głównych obowiązków podatnika. Co miesiąc na konto Urzędu Skarbowego przedsiębiorca wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Należy pamiętać, że zaliczek nie trzeba wpłacać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Numer konta, na który trzeba wpłacać zaliczkę, jest indywidualny dla każdego podatnika.

Zakładasz własną firmę i szukasz informacji jakich formalności musisz dokonać?
Sprawdź nasz artykuł w którym opisujemy cały proces krok po kroku!

Przejdź do artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *