Skip to content

Leasing operacyjny i finansowy – co się bardziej opłaca?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Zastanawiasz się, jaka forma leasingu będzie odpowiednia dla Twojego przedsiębiorstwa? Najpopularniejsze są dwa rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Na który z nich warto się zdecydować? Czym różnią się te dwie formy finansowania? Co ciekawe, wybór formy leasingu to wyłączna decyzja podatnika korzystającego
z tego typu umów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wybrana forma powinna być dobrze dopasowana do potrzeb rozliczenia kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie. Sprawdź podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Czym tak naprawdę jest leasing operacyjny? To forma umowy, której przedmiot leasingu jest zaliczany do majątku leasingodawcy. W tym przypadku koszty uzyskania przychodu to głównie miesięczne raty leasingowe, jakie musisz opłacać jako przedsiębiorca. Co ciekawe, w przypadku miesięcznego zobowiązania w formie leasingu operacyjnego do kosztów nie jest doliczany dodatkowy podatek VAT w całości. Na samym początku podpisywania umowy leasingu operacyjnego nie ma więc ryzyka, że koszty będą nie do zaakceptowania.

Uwaga! Do początkowych kosztów formy leasingu operacyjnego wlicza się także opłatę wstępną, która może być ujęta jednorazowo. Warto nadmienić, że opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingowej i trzeba ją powiązać z momentem jej podpisania.

Ważne jest także to, że ustalone w umowie opłaty są pomniejszone o podatek VAT, który odpowiada minimalnej wartości początkowej środków trwałych. Kiedy umowa leasingu operacyjnego się zakończy, leasingobiorca ma pełne prawo do wykupu użytkowanego sprzętu lub przedmiotu np. samochodu służbowego.

Leasing finansowy – czym się charakteryzuje?

Ta forma sporządzania umowy leasingowej polega przede wszystkim na tym, ze podatnik może wliczyć przedmiot leasingu do składników majątkowych leasingobiorcy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego można to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Co to oznacza w praktyce? Leasing finansowy można w tym przypadku wliczyć wyłącznie część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT trzeba opłacić w całości z góry wraz z pierwszą ratą wynikającą z umowy leasingu finansowego.

Ciekawostka! Leasingobiorca po podpisaniu umowy o leasing finansowy staje się natychmiast po wpłacie ostatniej raty właścicielem przedmiotu umowy. W przypadku opłaty wstępnej sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż firma nie ponosi kosztów związanych z taką opłatą.

Leasing operacyjny i finansowy – najważniejsze różnice

Obecnie prowadząc własną działalność gospodarczą, możesz stanąć przed trudnym wyborem, jakim jest podjęcie decyzji o tym, czy wybrać leasing operacyjny, czy finansowy. Jakie są najważniejsze różnice tych dwóch form współpracy z leasingodawcami? W ramach leasingu możesz korzystać z takich pojazdów, jak np. samochody, ale także wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny.

Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym są koszty początkowe podczas podpisania umowy. Dlaczego? W przypadku leasingu operacyjnego koszty te są o wiele niższe ze względu na mniejsze wykorzystanie kapitału własnego. Jeśli chodzi o leasing finansowy, trzeba mieć na uwadze konieczność opłacenia całości podatków VAT oraz innych kosztów około leasingowych.

To ważne! W Polsce najczęściej wybieraną formą podpisywania umowy jest leasing operacyjny, gdyż koszty początkowe są wręcz minimalne.

Jaka forma leasingu bardziej się opłaca?

Kiedy czas użytkowania pojazdów i urządzeń w ramach leasingu jest stosunkowo krótki, zdecydowanie lepiej wybrać ten operacyjny, aniżeli finansowy. Dlaczego? Głównie ze względu na fakt, że można w ten sposób zmniejszyć bieżące koszty działalności gospodarczej, a także pomniejszenie podstawowy do opodatkowania. Leasing dla firm to wygodna forma współpracy w zakresie korzystania pojazdów, urządzeń, a nawet sprzętu budowlanego. Pamiętaj jednak, że ostateczny wybór formy leasingu należy wyłącznie do Ciebie po przeanalizowaniu dokładnych kosztów każdego z rozwiązań. Nie ulega jednak wątpliwości, że leasing operacyjny dla większości firm jest o wiele lepszym rozwiązaniem w Polsce, szczególnie dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero się rozwijają.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *