Skip to content

Klasyfikacja PKD

Przeczytasz w ciągu 3 minut

Rejestrując własną firmę, musisz określić rodzaj działalności gospodarczej. Pomoże Ci w tym Polska Klasyfikacja Działalności. Sprawdź, jak określić numer PKD dla własnej działalności.

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności, zwana w skrócie PKD, jest wykazem kodów, które określają rodzaje działalności gospodarczych w Polsce. PKD została powołana do życia Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna przygodę z własną firmą, czy funkcjonuje na rynku już jakiś czas, musi ustalić numer PKD. Za jego pomocą można określić, czym konkretnie zajmuje się dana działalność gospodarcza.

Klasyfikacja PKD

Aby ułatwić poszukiwania kodów PKD, zostały one podzielone na następujące rodzaje działalności:

Sekcja ARolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Sekcja BGórnictwo i wydobywanie.
Sekcja CPrzetwórstwo przemysłowe.
Sekcja DWytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Sekcja EDostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.
Sekcja FBudownictwo.
Sekcja GHandel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
Sekcja HTransport i gospodarka magazynowa.
Sekcja IDziałalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Sekcja JInformacja i komunikacja.
Sekcja KDziałalność finansowa i ubezpieczeniowa.
Sekcja LDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
Sekcja MDziałalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Sekcja NDziałalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
Sekcja OAdministracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.
Sekcja PEdukacja.
Sekcja QOpieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Sekcja RDziałalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
Sekcja SPozostała działalność usługowa.
Sekcja TGospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.
Sekcja UOrganizacje i zespoły eksterytorialne.

Jak ustalić numer PKD?

Zakładając własną firmę, musisz wypełnić formularz CEIDG–1. Następnie we wniosku trzeba określić m.in. rodzaj wykonywanej działalności. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce podasz 5-znakowy symbol PKD (4 liczby i litera). Listę wszystkich kodów PKD znajdziesz na tej stronie.

Jeśli wyszukiwarka internetowa nie pomogła Ci w określeniu kodu PKD, to nie martw się. Możesz złożyć wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o nadanie numeru PKD poprzez wydanie interpretacji indywidualnej.

W formularzu obok podstawowego kodu PKD znajduje się 9 miejsc na wpisanie kodów dodatkowych. Tylko jeden kod PKD może zostać określony jako przeważający. Wybierz ten rodzaj działalności przeważającej, który według Ciebie będzie generować największe zyski.

Pamiętaj, żeby dokładnie przemyśleć wszystkie rodzaje wykonywanej działalności i od razu podać je we wniosku. W innym wypadku czeka Cię aktualizowanie wniosku, a to na pewno będzie czasochłonny proces.

Jeśli zakładasz firmę i masz wątpliwości sprawdź nasz artykuł w którym opisujemy kroku po kroku cały proces.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *