Skip to content

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1? Instrukcja

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą, musisz wywiązać się z kilku ważnych obowiązków. Jednym z nich jest wypełnianie wniosku CEIDG-1. Instrukcja pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności krok po kroku. Masz wątpliwości, jak wypełnić CEIDG? Odpowiadamy.

Wypełnianie wniosku CEIDG

Każda osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą, musi dopełnić pewnych formalności. Jednym z nich jest wypełnianie wniosku CEIDG. Należy złożyć go w dowolnym Urzędzie Gminy, Miasta lub Dzielnicy. Jest to formularz, którego wypełnienie oraz wysłanie skutkuje wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli wybierzesz formę działalności jako osoba fizyczna, musisz wypełnić wniosek CEIDG-1. Ten dokument jest obszerny, a jego uzupełnienie może wydawać się skomplikowane. Poniższa instrukcja pozwoli Ci usprawnić ten proces. 

Informacje o tym, jak wypełnić wniosek CEIDG, będą kluczowe. Dzięki temu nie popełnisz żadnego błędu. Należy podkreślić, że ten formularz jest wyjątkowo istotny, ponieważ odpowiada nie tylko za złożenie wniosku o wpis do CEIDG, ale również kilka innych ważnych kwestii. Wypełnianie wniosku CEIDG odpowiada przede wszystkim za: 

 • wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenie identyfikacyjne do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS,
 • oświadczenie o kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników.

Jak wypełnić wniosek CEIDG?

Wypełnianie wniosku CEIDG jest możliwe zarówno poprzez stronę urzędową biznes.gov.pl, jak i systemy bankowe. Jeżeli chcesz wypisać formularz przez internet, musisz posiadać przede wszystkim: podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP.  Dzięki temu możesz uniknąć wizyty w urzędzie. Należy podkreślić, że nie każda rubryka jest obowiązkowa w przypadku zakładania działalności gospodarczej.

Część 01. Rodzaj wniosku

W tej części należy wskazać cel składania dokumentu CEIDG. Do wyboru masz pięć możliwości. Wśród nich pojawiają się:

 • wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy – należy go zaznaczyć w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej,
 • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych – kiedy chcesz wprowadzić zmiany w aktualnym wpisie CEIDG,
 • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – kiedy chcesz zaprzestać tymczasowo prowadzenia firmy,
 • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej  – w przypadku powrotu do prowadzenia biznesu,
 • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – kiedy chcesz całkowicie zlikwidować swoją firmę.
W przypadku zakładania nowej firmy zaznaczamy pole 1

Część 02. Miejsce i data złożenia wniosku

Miejsce i data złożenia wniosku dotyczy tego, kiedy zdecydowałeś się na dopełnienie formalności. Tę część musi wypełnić urzędnik przyjmujący dokument.

Część 03. Dane wnioskodawcy

W tej części należy uwzględnić informacje pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy. Pola od 01 do 13 dotyczą danych osobowych. Kolejne dotyczą odpowiednio:

 • 14 – w tym miejscu należy wpisać wszystkie obywatelstwa, które posiada wnioskodawca. Kwadracik przy polskim powinien być wypełniony znakiem X. Jeżeli posiadasz inne obywatelstwa, musisz je wypisać.
 • 15 – należy zaznaczyć znakiem X. W innym przypadku wniosek zostanie uznany za nieważny.

Część 04 i 05

Część 04 dotyczy adresu miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Należy w niej umieścić informacje na temat rzeczywistych danych adresowych prywatnych. Z kolei część 05 dotyczy adresu skrzynki ePUAP. Jeżeli posiadasz takowy, powinieneś go wpisać w tym miejscu. Nie jest to jednak standardowy adres e-mail.

Informacje o firmie we wniosku CEIDG – Części od 6 do 11

Kolejne części dotyczą wszystkich informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród nich znajdują się: nazwa firmy, w której należy uwzględnić imię i nazwisko wnioskodawcy. Jest to część 06.  Rubryka 06.1 dotyczy przewidywanej liczby pracowników oraz rodzaju działalności, czyli kodów PKD. Część 07 powinna uwzględniać nazwę skróconą przedsiębiorstwa. Można uwzględnić w niej imię i nazwisko. 

Część 08 to rubryka, w której należy uwzględnić informacje na temat terminu rozpoczęcia działalności. Pola oznaczone jako 09. Dane do kontaktu nie są obowiązkowe, ale warto pozostawić w tym miejscu co najmniej numer telefonu. Część 10 adresy związane z działalnością gospodarczą uwzględniają: adresy do doręczeń, siedziba / miejsce wykonywania działalności. W rubryce 12 należy uwzględnić informacje o dodatkowych miejscach wykonywania działalności gospodarczej.

W rubrykach od 6 do 11 podajemy podstawowe informacje o firmie

Część 12: Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:

Ta rubryka dotyczy najważniejszych informacji dotyczących ubezpieczenia w ZUS. W tym miejscu należy uwzględnić datę powstania obowiązku opłacania składek, czyli rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ta rubryka dotyczy również informacji o jednoczesnym złożeniu innych formularzy wraz z CEIDG do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeżeli chodzi o pola od 14 do 16, nie należy ich wypełniać. Dotyczą one przede wszystkim: wznawiania, zawieszania lub zaprzestawania działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do ZUS zostanie automatycznie załączone do wniosku CEIDG-1

Wypełnianie wniosku CEIDG a urząd skarbowy i księgowość

Od rubryki 17 rozpoczynają się pola dotyczące urzędu skarbowego oraz sposobu opodatkowania. Należy uwzględnić w nich najistotniejsze informacje dotyczące naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Pole 18 to oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli nie wybierzesz żadnej opcji, automatycznie zostanie Ci przypisana forma opodatkowania na zasadach ogólnych.

Rubryka 19 dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu opodatkowania. Jeżeli zdecydowałeś się na płacenie podatku na zasadach ogólnych lub podatku liniowego, musisz prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Jest to wersja uproszczona pełnej księgowości. W rubrykach 20 oraz 21 należy uwzględnić informacje dotyczące podmiotu prowadzącego Twoją księgowość. 

Jeżeli zaznaczysz, że samodzielnie znajdziesz się księgowością, możesz uzupełnić te dane w przyszłości poprzez ponowne złożenie formularza CEIDG. 

W tym miejscu należy podać najbliższy urząd skarbowy oraz wybrać formę opodatkowania

Część 22-25 informacje o innych działalnościach lub majątku

Rubrykę 22 należy uzupełnić w przypadku prowadzenia działalności w formie zakładu pracy chronionej. Dotyczy miejsc zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pole 24 jest skierowane do osób, które są wspólnikami w spółkach lub spółce cywilnej. Z kolei rubryka 25 uwzględnia informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej. 

Jak wypełnić CEIDG rubrykę 26-29?

Należy zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca powinien posiadać konto firmowe. Dzięki temu ułatwisz sobie zarządzanie finansami. Nie musisz martwić się w takiej sytuacji komplikacjami takimi jak: pomylenie budżetu domowego oraz biznesowego. Dlatego też w rubryce 26 powinieneś uwzględnić informacje o koncie bankowym lub rachunku w SKOK.

Jak znaleźć rachunek dla firmy? Sprawdź ranking kont firmowych!

Kolejne pole 27 dotyczą przede wszystkim: numerów identyfikacyjnych NIP lub REGON. Z kolei rubryka 28 obowiązuje w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. W polu 29 należy uwzględnić informacje o ewentualnych załącznikach.

W tym miejscu można, ale nie trzeba podać numer rachunku firmowego

Podsumowanie: CEIDG – jak wypełnić ten formularz?

Jeżeli miałeś wątpliwości, jak wypełnić wniosek CEIDG, instrukcja powinna Ci pomóc. Dzięki tym informacjom będziesz w stanie dopełnić wszelkich formalności sprawnie i bez dodatkowych problemów. Wniosek CEIDG to jeden z najważniejszych etapów w procesie zakładania działalności gospodarczej.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *