Skip to content

Zgłoszenie działalności do ZUS – krok po kroku

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Chcesz założyć własną działalność? Koniecznie zapoznaj się z naszymi wskazówkami, jak krok po kroku zgłosić działalność do ZUS. Każdego roku w Polsce rejestruje się wiele tysięcy nowych przedsiębiorstw. Dużą część z nich stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Założenie własnej firmy jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz. Konieczne jest jednak zachowanie pewnych wymogów formalnych, złożenia odpowiednich dokumentów w terminie, a także zachowania wszelkich procedur związanych ze zgłoszeniem biznesu w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Spis treści:

Zakładanie firmy

Coraz więcej osób decyduje się na spróbowanie sił w prowadzeniu własnej działalności. Przemawia za tym chęć uzyskania wolności zawodowej oraz finansowej, a także ogólnie pojęte ambicje i przedsiębiorczy talent. Aby jednak cały proces zakładania firmy przejść we właściwej kolejności i bez pomyłek, należy poznać kilka podstawowych zasad. Zarejestrowanie działalności gospodarczej nie wymaga wielkiego wysiłku ani specjalistycznej wiedzy, zarezerwowanej wyłącznie dla wybrańców. Firmę założyć może każda pełnoletnia osoba, a ograniczana do minimum biurokracja skłania do takiego kroku coraz więcej osób.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czym przedsiębiorstwo miałoby się zajmować, a także postawić sobie choćby podstawowe cele rozwojowe. Następnie trzeba przystąpić do realizacji wszystkich formalności. Mowa przede wszystkim o złożeniu we właściwym magistracie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Wypełnienie formularza

Sam wniosek dotyczący wpisania do bazy przedsiębiorców CEDG ma kilka stron. Przyszły właściciel firmy musi podać w nim szczegółowe dane osobowe, teleadresowe oraz zidentyfikować i nazwać swoją działalność. Na tej podstawie zostanie wydany później Numer Identyfikacji Podatkowej oraz REGON. Ponadto wnioskodawca musi wskazać, czym będzie się zajmować. Służą do tego kody PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, które dokładnie określają ramy danej branży i zadania, które mogą być w niej realizowane. Ważnym punktem każdego formularza jest też wybór formy opodatkowania. Płatnik ma do wyboru m.in. zasady ogólne, ryczałt czy też podatek liniowy.

Zgłoszenie działalności do ZUS

Na wstępie należy dokonać rozróżnienia dwóch zasadniczych pojęć: płatnik oraz podmiot ubezpieczony. To niezwykle ważne, jeśli chodzi o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który wymaga skrupulatności w tym obszarze. Płatnikiem składek nazywamy osobę odpowiedzialną za obliczenie składek i ich wpłacenie do ZUS. W przypadku umów o pracę jest nią pracodawca. Ubezpieczonym nazywa się z kolei osobę, którą obejmuje co najmniej jedno ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, będzie więc zarówno płatnikiem, jak i ubezpieczonym. Opłaca on bowiem składki samodzielnie, comiesięcznym przelewem do ZUS.

Rejestracja w ZUS

Zgłoszenie firmy do ZUS rozumiemy więc dwutorowo. Przedsiębiorca podlega bowiem zarówno rejestracji jako płatnik, jak i osoba ubezpieczona przez siebie samego. Co do zasady, od kilku już lat zgłoszenie do ZUS działalności gospodarczej następuje automatycznie podczas przyjmowania przez urzędnika formularza CEIDG – 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentów przesłanych przez urząd gminy otwiera płatnikowi indywidualny rachunek. Przygotowuje także wszelkie dokumenty, takie jak ZUS ZFA czy ZUS ZBA (tylko dla płatnika).

Pierwsza działalność gospodarcza ZUS a ubezpieczenie

Zarówno przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą, jak i otwarcie jej bez wcześniejszego odejścia z etatu wymaga zgłoszenia siebie jako ubezpieczonego. Można to zrobić na dwa sposoby ­– rejestrując się osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub dołączając odpowiednie dokumenty do formularza CEDG -1. Mowa głównie o załącznikach typu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, które dotyczą wyłącznie przypadku, gdy właściciel firmy ubezpiecza sam siebie.

Co z ubezpieczeniem rodziny?

Zgłoszenie firmy do ZUS może być także ściśle związane z ubezpieczeniem członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu ubezpieczeniowego. Służy do tego załącznik ZUS ZCNA. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie pracują na etacie, a nie chcą ponosić dodatkowych kosztów na ubezpieczenie zdrowotne. Przy okazji należy pamiętać, że istnieją ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. Do grona tych ostatnich należy ubezpieczenie chorobowe, które przedsiębiorca może płacić, ale nie musi. Zobligowany jest natomiast do uiszczania składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych, a także zdrowotnych. Co istotne, ostatnie z tych ubezpieczeń płaci się od każdej prowadzonej działalności. Oznacza to, że prowadząc np. dwie spółki i jednoosobową działalność gospodarczą, należy zapłacić potrójne składki.

Bezpośrednie zgłoszenie do ZUS

Płatnik oraz ubezpieczony mogą składać dokumenty w różnej formie. Oprócz papierowej wchodzi w grę także elektroniczna – poprzez programy takie jak: e-płatnik. Pamiętaj jednak, że przy składaniu formularzy za więcej niż 5 osób należy przesłać pliki elektroniczne. Przed wizytą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych warto także poznać stosowne kody tytułów ubezpieczenia, które określają np. czy dana osoba korzysta z ulgi na start, jest wspólnikiem spółki lub posiada prawo do świadczenia emerytalnego albo rentowego.

Najlepiej u źródła

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje każdą zmianę dotyczącą opłacanych składek. Dlatego w razie wątpliwości to właśnie tam należy udać się w pierwszej kolejności. Dobrym wyjściem z sytuacji będzie zasięgnięcie opinii swojej księgowej lub biura, które dba o finanse naszego przedsiębiorstwa. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że ZUS informuje o jakichkolwiek nieprawidłowościach w dokumentacji dopiero po pewnym czasie. Wszelkie nieścisłości najlepiej wyjaśniać pisemnie.

Kilka tytułów do ubezpieczeń

Pewne problemy przy zgłaszaniu firmy do ZUS może sprawić kilka tytułów do ubezpieczeń. Chodzi o przypadek, w którym płatnik oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej pracuje w ramach umowy etatowej lub jest emerytem. Jeśli osoba zatrudniona na umowie o pracę zarabia więcej niż minimalna krajowa i zakłada firmę, ma możliwość płacenia wyłącznie składki zdrowotnej. Ubezpieczenie społeczne jest w tych okolicznościach fakultatywne, opłaca je bowiem pracodawca.

Ile jest czasu na zgłoszenie do ZUS?

Płatnik oraz ubezpieczony ma na złożenie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokładnie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. W większości przypadków następuje to jednak wraz ze złożeniem w urzędzie wniosku CEDG. Gdyby jednak doszło do przekroczenia tego terminu, należy niezwłocznie skontaktować się z ZUS w celu wyjaśnienia sprawy. W przeciwnym razie jest możliwe nawet usunięcie firmy z centralnej ewidencji ze względu na brak tytułu do ubezpieczeń.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *