Skip to content

Mały ZUS Plus 2023. Jak warunki obowiązują w tym roku?

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Początek prowadzenia działalności gospodarczej jest trudny. Zazwyczaj nie od razu firma ma wielu klientów. Stopniowo buduje markę, a w międzyczasie ponosi koszty niezależne od uzyskanych wyników finansowych. Należą do nich składki ZUS. Przez pewien okres możesz jednak płacić je w niższej wysokości niż standardowo. Dowiedz się, czym jest mały ZUS Plus i na jakich zasadach obowiązuje w 2023 roku.

Mały ZUS Plus – co to jest?

To ulga dla małych przedsiębiorców, obowiązująca od 1 lutego 2020 roku, która obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne. Dzięki niej są niższe. Nie jest to rozwiązanie przeznaczone dla każdego – musisz spełnić określone warunki. Cieszy się natomiast dużym zainteresowaniem. Na koniec 2022 roku korzystało z niego 235,7 tys. osób.

Komu przysługuje Mały ZUS Plus? 

Obowiązują dwa kluczowe warunki. Po pierwsze, Twoje przychody z prowadzonej w ubiegłym roku pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogły wynieść więcej niż 120 tys. zł. Poza tym, musiałeś ją prowadzić przez co najmniej 60 dni, co automatycznie wyklucza korzystanie z tego rozwiązania w przypadku nowych działalności. Mały ZUS Plus jest dla Ciebie dostępny nawet, jeśli korzystałeś z Ulgi na start. 

Uwaga! Mały ZUS Plus nie obejmuje wszystkich składek. Zdrowotną musisz płacić na tych samych zasadach co inni przedsiębiorcy w zależności od wysokości dochodu lub przychodu. 

Mały ZUS Plus – jak długo?

Obecnie możesz korzystać z ulgi przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności. Ponadto wprowadzono jednorazowo Dodatkowy Mały ZUS Plus. Jeśli w 2023 roku kończył się okres, w którym możesz korzystać z Małego ZUS Plus, a Twój przychód w 2022 roku nie przekroczył wspomnianych 120 tys. zł, możesz płacić obniżone składki przez kolejny rok. W przypadku gdy ich opłacanie w takiej wysokości zakończyło się w 2022 roku, nie przysługuje Ci jednak ta dodatkowa ulga. 

Według szacunków z dodatkowego Małego ZUS Plus w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. – 142,3 tys., a w 2025 r. – 104,9 tys. To oznacza, że obniżone składki możesz płacić w sumie przez 48 miesięcy. Oczywiście, jest to dobrowolne. Jeśli chcesz płacić je w pełnej wysokości, możesz tak robić. Skorzystanie z dodatkowej ulgi nie wymaga dopełnienia żadnych formalności. Musisz jedynie spełniać warunki korzystania z niej. 

Limit przychodu a prowadzenie działalności przez część roku

Jeśli Twoja firma działała tylko przez część roku, zmniejsza się limit przychodu. Oblicz to proporcjonalnie. Jak to zrobić? Najpierw podziel limit przychodu przez liczbę dni w danym roku. Następnie uzyskany wynik pomnóż przez liczbę dni, przez które prowadziłeś działalność. Tak uzyskasz limit, który obowiązuje w Twoim przypadku. 

Załóżmy, że prowadziłeś działalność przez 100 dni. W takim razie:

120 000/365*100= 32 876,71 zł

Tyle wynosi limit przychodu w Twoim przypadku.

Mały ZUS Plus – kto nie może skorzystać?

Poza wspomnianymi warunkami nie przysługuje Ci ta ulga jeśli:

 • Korzystałeś z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus w ciągu ostatnich 60 miesięcy (w sumie przez 36 miesięcy). 
 • Kwalifikujesz się do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.
 • Podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej, np. jesteś wspólnikiem spółki jawnej. 
 • Rozliczasz się na karcie podatkowej i korzystasz ze zwolnienia z VAT.
 • W ubiegłym roku prowadziłeś działalność jako wykonujący wolny zawód, twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • Prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Znaczenie ma moment, kiedy zacząłeś spełniać warunki, które umożliwiają skorzystanie z Małego ZUS Plus. W przypadku gdy stało się tak przed 31 stycznia, musisz przekazać do ZUS-u:

 • Jeśli na dzień 31 grudnia roku poprzedniego podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i nie korzystałeś Małego ZUS Plus, złóż wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12.
 • Jeśli 31 grudnia roku poprzedniego skończyłeś okres korzystania przez 24 miesiące ze składek preferencyjnych, złóż wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72.
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

Jeśli zaczniesz spełniać warunki skorzystania z ulgi po 31 stycznia, to w terminie 7 dni od dnia, w którym tak się stało:

 • Złóż wniosek wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z Mały ZUS Plus.
 • Złóż wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres płacenia preferencyjnych składek. 
 • Złóż ZUS ZUA lub ZUS ZZA jeśli podlegasz wyłącznie składce zdrowotnej z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Zgłosić się do Małego ZUS Plus możesz na biznes.gov.pl. Zmień dane we wpisie w CEIDG.

Ile wynoszą składki w ramach Małego ZUS Plus w 2023 roku?

Podstawę Małego ZUS Plus stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Od 1lipca 2023 roku wynosi ono 3600 zł. Składki na ubezpieczenia w ramach ulgi wynoszą 341,72 zł. Pamiętaj, że zmienią się wraz z kolejnym wzrostem najniższej pensji. To jednak nie wszystko. Musisz również zapłacić składkę zdrowotną, której wysokość zależy od przychodu lub dochodu i wybranej formy opodatkowania. Wynosi ona:

 • na zasadach ogólnych – 9% od dochodu, 
 • w formie podatku liniowego – płacisz 4,9% od dochodu, 
 • w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł, powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł,
 • w formie karty podatkowej – 314,1 zł. 

Dopiero po wyliczeniu tych kwot dowiesz się, ile ostatecznie wyniosą składki ZUS. Warto wykorzystywać dostępne ulgi. Dzięki nim założenie firmy i jej prowadzenie będzie Cię mniej kosztować.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *