Skip to content

Preferencyjny ZUS 2023 – na czym to polega i kto może płacić mniej?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

W początkowym okresie działalności większość firm nie osiąga wysokich przychodów i dopiero zdobywa pierwszych klientów. Przedsiębiorcy muszą podołać kosztom utrzymania, które nierzadko są wysokie, i płacić składki ZUS. W Polsce obowiązują na szczęście ulgi, dzięki którym przez pewien okres można je płacić w niższej wysokości. 

Co to jest Preferencyjny ZUS?

Dzięki temu rozwiązaniu możesz przez 24 miesiące płacić składki w obniżonej wysokości. Musisz jednak spełnić określone warunki. Jakie? 

 • W okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony w roku bieżącym lub poprzednim na etacie, i realizowałeś czynności wchodzące w zakres obecnej działalności.

To drugie ograniczenie ma eliminować przypadki, kiedy pracownik wybiera samozatrudnienie, ale w praktyce w dalszym ciągu wykonuje na rzecz byłego szefa dokładnie te same zadania.

Czy jednak składki ZUS są dla prowadzących firmy tak dużym problemem, że konieczne jest wprowadzenie takiej preferencji? Statystyki pokazują, że tak. Z danych ZUS-u wynika, że na koniec 2022 roku liczba aktywnych płatników z zadłużeniem była o 34% wyższa niż w roku poprzednim. Łączne, z tytułu składek, wyniosło wtedy 17,336 mld zł, a maksymalne od jednego płatnika – 818,7 mln zł. Kwota robi wrażenie, ale w praktyce nie jest równa nawet miesięcznym sumom, które ZUS przelewa w ramach rent i emerytur. Nie zmienia to faktu, że tak duże zadłużenie stanowi problem. 

Zanim zabierzesz się za zakładanie firmy krok po kroku, dowiedz się, z jakimi będzie się to wiązać kosztami. Pokażemy, ile wynosi ZUS Preferencyjny w 2023 roku. 

Kto nie może skorzystać z Preferencyjnego ZUS-u?

Jak już wiesz, nie jest to rozwiązanie dla każdego. Poza wspomnianymi wymaganiami są również inne. Z Preferencyjnego ZUS-u nie możesz skorzystać, jeśli w okresie ostatnich 60 miesięcy:

 • Byłeś osobą współpracującą, np. członkiem rodziny, który pomaga przedsiębiorcy. Dotyczy to sytuacji kiedy, np. żona wspiera męża w prowadzeniu firmy (nie może wtedy skorzystać z tej preferencji). 
 • Prowadziłeś działalność twórczą lub artystyczną.
 • Wykonywałeś działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu.
 • Prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę albo inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół. 
 • Byłeś wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Jeśli w Twoim przypadku widzisz któreś z tych wykluczeń, nie skorzystasz z tej preferencji. W razie wątpliwości wybierz się do ZUS i skonsultuj, czy masz do niej prawo. Jeśli będziesz płacić składki w obniżonej wysokości, a w przyszłości okaże się, że Ci nie przysługiwały, zostaniesz wezwany do ich zapłaty łącznie z odsetkami.

Uwaga! Zanim skorzystasz z Preferencyjnego ZUS-u, masz prawo do Ulgi na start, co oznacza, że przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności jesteś zwolniony z płacenia wszystkich składek poza zdrowotną.

Preferencyjne Składki ZUS – jak długo możesz je płacić?

Jak już wiesz, przysługują Ci przez 24 miesiące, ale jak to działa? Jeśli zaczniesz działalność np. 4 dnia miesiąca, to okres 24 liczysz od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli w tym czasie zawiesisz działalność, nie przerwiesz biegu. Oznacza to, że tracisz możliwość optymalnego wykorzystania Preferencyjnych Składek ZUS. 

Jak zgłosić, że chcę korzystać z Preferencyjnych Składek ZUS?

Możesz zacząć od Ulgi na start albo od razu wybrać Preferencyjne Składki ZUS. Co zrobić, jeśli decydujesz się na to drugie rozwiązanie? Najprościej jeśli zgłosisz się do korzystania z niego online. Żeby to zrobić, zaloguj się na stronie prod.ceidg.gov.pl/. Złóż formularz zgłoszeniowy w trakcie rejestracji w CEIDG. W punkcie 12.2 – „Dołączam zgłoszenia ZUS” – zaznacz ZUA. Wpisz kod tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 7. 

Drugim rozwiązaniem jest zgłoszenie się poprzez złożenie formularza ZUS ZUA, z tym samym kodem ubezpieczeniowym, zaczynającym się od 05 7. Trzy ostatnie cyfry tego kodu zależą natomiast od sytuacji, w której się znajdujesz. Skorzystaj z następujących: 

 • 05 72 2x – gdy masz prawo do renty ze względu na niezdolność do pracy,
 • 05 70 xx – jeśli nie masz prawa do emerytury, renty ani też orzeczenia o niepełnosprawności, podaj 00.

Kiedy masz już wypełniony formularz, dokument musi trafić do ZUS. Pierwszą opcją jest papierowa, ale to wiąże się z koniecznością przekazania w placówce zakładu albo wysłania pocztą. To rozwiązanie wchodzi w grę, jeśli rozliczasz składki za nie więcej niż 5 osób. Wygodniejszym pomysłem jest złożenie przez internet. Możesz to zrobić przez:

 • Program Płatnik – musisz podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – w tym przypadku możesz podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Kiedy dopełnisz te formalności, możesz płacić składki w obniżonej wysokości.

Preferencyjny ZUS – ile wynosi?

Standardowa podstawa, od której przedsiębiorca płaci składki ZUS, wynosi 60% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku tej preferencji, podstawa ta nie może wynosić mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce? Duże oszczędności:

 • składka emerytalna (19,52%) – 210,82 zł (standardowo 812,23 zł),
 • składka rentowa (8,00%) – 86,40 zł (standardowo 332,88 zł),
 • składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%) – 26,46 zł (standardowo 101,94 zł),
 • składka wypadkowa (1,67%) – 18,04 zł (standardowo 69,49 zł), 
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – 0 zł (standardowo 101,94 zł).

Łącznie składki ZUS wynoszą 341,72 zł, a standardowe – 1418,48 zł. Kwoty te zwiększają się z czasem. Pierwsza zależy od minimalnej pensji a druga – przeciętnego wynagrodzenia. To jednak nie zamyka wysokości zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS. Musisz również płacić składkę zdrowotną, która zależy od dochodu lub przychodu i wybranej formy opodatkowania. Wynosi ona:

 • W przypadku zasad ogólnych (12 lub 30% podatku) – 9% od dochodu.
 • W ramach podatku liniowego (19% podatku) – 4,9% od dochodu. 
 • W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł, powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł.
 • W ramach karty podatkowej – 314,1 zł. 

Jak widzisz, dzięki Preferencyjnemu ZUS znacznie obniżasz zobowiązanie wobec Zakładu. Jeśli weźmiesz pod uwagę Ulgę na Start, to daje Ci już 30 miesięcy z obniżonymi składami. Z drugiej strony pamiętaj, że w tym czasie gromadzisz niższe składki na emeryturę i rentę, niż płacąc je w standardowej wysokości. Korzystanie z preferencji nie jest Twoim obowiązkiem, ale jednak przynosi spore oszczędności. To jeszcze nie koniec. Po jej zakończeniu możesz korzystać z kolejnej, którą jest Mały ZUS Plus, natomiast ta jest dostępna wyłącznie dla małych przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku 120 tys. zł.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *