Skip to content

Analiza SWOT przedsiębiorstwa – kiedy ma znaczenie i na co wpływa?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Praktycznie każdy marketingowiec powinien wiedzieć, na czym polega dobrze wykonana analiza SWOT oraz jakie strategie pozwala wypracować. Czym jest to narzędzie? To przede wszystkim sposób na określenie poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, jego szans na ekspansję rynku oraz poznanie zagrożeń płynących z czynników zewnętrznych, oraz wewnętrznych. Dowiedz się, w jaki sposób powinna być wykonana analiza SWOT oraz w jakich decyzjach okazuje się pomocna.

Analiza SWOT – co to takiego?

Analiza SWOT to nic innego jak narzędzie służące do wewnętrznej analizy struktury przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia w celu optymalizacji działań strategicznych. Co to oznacza w praktyce? Wykonując analizę SWOT możesz zbudować skuteczny plan działania, który pozwoli Ci na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że analizy SWOT można dokonać zarówno w obrębie całego przedsiębiorstwa, danego projektu, a nawet konkretnej inwestycji.

Cel analizy to głównie określenie pozycji rynkowej badanego podmiotu oraz jego ewentualnych perspektyw na rozwój. Dzięki temu wypracujesz odpowiednie strategie postępowania, dzięki którym rozszerzenie usług Twojej firmy będzie o wiele łatwiejsze. Z jakich elementów składa się analiza SWOT? To głównie:

  • Mocne strony – dotyczą głównie czynników, które przedsiębiorstwo powinno wykorzystać, aby poprawić swoją pozycję na rynku oraz być lepszym od konkurencji.
  • Słabe strony – są to aspekty, które dana firma powinna skuteczne eliminować po dobrze wykonanej analizie SWOT. Ich zniwelowanie będzie mieć wpływ na poziom rozwoju przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich przede wszystkim brak kwalifikacji pracowników, błędna organizacja pracy, a nawet brak zasobów finansowych.
  • Szanse  – to czynniki, które pozwalają przedsiębiorstwu na rozwój przy ich odpowiednim wykorzystaniu. Oznacza to, że realnie wpływają na rozszerzanie działalności gospodarczej, pod warunkiem ich odpowiedniego użycia.
  • Zagrożenia – te elementy to zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Mogą dotyczyć np. konkurencji rynkowej lub sytuacji politycznej w kraju, która może paraliżować w przyszłości sprawność i szansę na rozwój firmy.

Strategie analizy SWOT

Kompletna analiza SWOT polega na dokładnym opisaniu czterech powyższych czynników oraz ich wpływu na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. W ramach wykorzystania tego narzędzia można również opracować kilka strategii, które opierają się na wykorzystaniu powyższych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla firmy. Ze względu na strategie wyróżniamy takie, jak:

  1. Strategia agresywna – pozwala na zastosowanie silnych stron oraz wykorzystanie szans w otoczeniu konkretnej organizacji. Jest to strategia, która często przynosi najlepsze efekty jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstwa.
  2. Strategia defensywna – opiera się na przewadze słabych stron i zagrożeń, a więc przedsiębiorstwo, które ją przyjmuje, musi podejmować działania eliminujące te czynniki.
  3. Strategia konkurencyjna – mimo znaczącej przewagi słabości trzeba brać pod uwagę szansę płynące
    z otoczenia i wykorzystywać je do wyeliminowania jak największej części zagrożeń rynkowych.
  4. Strategia konserwatywna – ma zastosowanie wtedy, kiedy firma cieszy się licznymi silnymi stronami, ale na jej funkcjonowanie wpływają też liczne zagrożenia. W tym przypadku należy zrobić wszystko, aby przy pomocy atutów firmy wyeliminować wszelką konkurencję i zagrożenia płynące z otoczenia.

Czy warto stosować analizę SWOT?

Analizę SWOT warto wykonać zawsze wtedy, kiedy sytuacja finansowa oraz pozycja firmy na rynku ulega pogorszeniu. Można powiedzieć, że z tego narzędzia dobrze jest skorzystać głównie wtedy, kiedy chcesz opracować nową strategię działania dla swojej firmy, aby ta prosperowała w przyszłości jeszcze lepiej niż dotychczas. Co ciekawe, dokonując analizy SWOT swojego produktu lub usług można określić skutecznie kiedy warto założyć działalność gospodarczą i jakie będą ewentualne szanse i ryzyka dla takiego działania.

Wykonywanie dokładnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, produktu lub usługi oraz określenie szans i zagrożeń to klucz to opracowania doskonałej strategii działania na przyszłość. Dzięki analizie SWOT możesz dokładnie wyznaczyć kluczowe czynniki wpływające na rozwój Twojej firmy, a dodatkowo będzie to punkt wyjścia dla stworzenia nowego biznesplanu jeśli zakładasz nową działalność. To ważne! Analiza SWOT powinna być przeprowadzona przez profesjonalistów posiadających niezbędną wiedzę na temat marketingu i zarządzania.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.