Skip to content

Co to jest i w jaki sposób działa inkaso?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Wykonałeś należycie swoją usługę lub sprzedałeś towar, na który została wystawiona faktura? Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby zabezpieczyć płatność faktury? Dowiedz się, co to jest Inkaso i kiedy można z niego skorzystać.

Czym jest Inkaso?

Inkaso to popularne narzędzie dostępne niemalże dla wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury VAT. Chcesz wiedzieć, jak to działa? Można powiedzieć, iż jest to narzędzie, które reguluje opłaty bezgotówkowe. Kredyty inkaso są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców wtedy, kiedy liczy się bezgotówkowa obsługa rozliczeń. Warto zaznaczyć, iż to rozwiązanie wiąże się z niewielkim ryzykiem i świadczy o dobrych stosunkach między kontrahentami. Jeśli masz pewność, że Twoi kontrahenci są godni zaufania, możesz zdecydować się na inkaso. 

Ogólnie rzecz biorąc, rozliczenie inkaso polega na tym, iż bank inkasujący na zlecenie klienta pobiera należności od odbiorcy np. towaru. Bank w tym przypadku zachowuje się neutralnie i jest jedynie pośrednikiem transakcji. W tym przypadku nie masz też pewności, że transakcja w ogóle dojdzie do skutku. Pamiętaj, że do skorzystania z inkasa konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim musisz być w pełni wiarygodnym klientem dla banku oraz przedstawiać dokumenty handlowe potwierdzające wartość transakcji. 

Rodzaje inkaso – jakie typy inkaso wyróżniamy?

Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje inkas w Polsce? Dzielimy je przede wszystkim na takie, które dotyczą czasu podjęcia należności przez bank oraz takie, które dotyczą bezpośrednio przedmiotu inkasa. Ze względu na przedmiotowy podział, wyróżniamy:

 • inkaso dokumentowe – wykorzystywane podczas rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie bank pobiera środki od kontrahenta dopiero po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji będącej przedmiotem inkasa;
 • inkaso finansowe – w tym przypadku to zwykłe przeciwieństwo inkasa dokumentowego, gdyż przedmiotem są jedynie dokumenty finansowe.

Biorąc pod uwagę czas podjęcia należności przez bank w ramach inkas, mówimy o:

 • inkaso gotówkowym;
 • inkaso akceptacyjnym;
 • inkaso natychmiastowym;
 • inkaso automatycznym;
 • inkaso gwarantowanym.

Inkasa, jakie przedsiębiorcy mogą wykorzystać w Polsce to także inkaso towarowe i samochodowe, choć te spotykane są niezwykle rzadko.

Inkaso a akredytywa – różnice

Chcesz wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy inkaso a akredytywą? Obie formy rozliczeń są uwarunkowanymi rodzajami płatności, ale istnieją pewne różnice pomiędzy nimi. Podstawową różnicą między inkaso a akredytywą jest to, kto podejmuje decyzję o uznaniu dokumentacji pozwalającej na zrealizowanie płatności.

Inkaso oznacza, że np. eksporter wysyła towar do kontrahenta i zleca bankowi jednocześnie wydanie mu konkretnej dokumentacji w zamian za zapłatę za towar. Bank zleca następnie wykonanie inkasa bankowi zagranicznemu i to wszystko. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem, że odbiorca towaru nie odbierze go, a więc Ty nie otrzymasz należnych środków.

Jeśli chodzi o akredytywę – tutaj masz pewność, że płatność zostanie dokonana, ale tylko pod warunkiem prezentacji odpowiedniej dokumentacji określonej w umowie. Można powiedzieć, że taka forma rozliczenia zobowiązuje bank importera do wypłacenia eksporterowi należności za dostarczone towary na podstawie właściwej dokumentacji.

Inkaso krok po kroku

Poznaj kilka najważniejszych informacji jeśli chodzi o zasadę działania inkasa. Aby w ogóle doszło do realizacji płatności, potrzebne są aż cztery podmioty, a mianowicie:

 • podawca np. eksporter;
 • bank podawcy;
 • bank pośredniczący;
 • płatnik – odbiorca towaru.

Cała procedura ma swój początek wtedy, kiedy podawca wysyła towar do płatnika i składa stosowne dokumenty w swoim banku. Te są potwierdzeniem wysyłki i upoważniają płatnika do odbioru towaru. Następnym krokiem jest przekazanie przez bank podawcy dokumenty do banku inkasującego. W tym momencie po otrzymaniu dokumentacji i opłaceniu kosztów zakupu i transportu towarów następuje przekazanie towaru odbiorcy. Warto jednak zaznaczyć, że bank jako pośrednik w żaden sposób nie weryfikuje otrzymanej dokumentacji, a jedynie działa zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Czy warto korzystać z inkaso?

Zastanawiasz się, czy warto wybrać inkaso jako formę rozliczenia z kontrahentami? Oczywiście, że tak, ale tylko pod warunkiem, że masz zaufanie do drugiej strony transakcji. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, że opłata za dostarczany towar nie zostanie zrealizowana, a towar utknie w firmie przewozowej na koszt zleceniodawcy. Bank w tym przypadku zapewnia gwarancję prawidłowego przepływu środków, ale nie gwarantuje finalizacji transakcji przez drugą stronę.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.