Skip to content

Koszty zatrudnienia pracowników – czy wiesz ile naprawdę kosztuje Cię pracownik?

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie “ile wynoszą koszty zatrudnienia pracowników?”. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule. Koszty zatrudnienia pracowników różni się w zależności od nawiązanej umowy z pracodawcą. Pracownik może wykonywać swoje obowiązki na podstawie o umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. 

Spis treści:

Koszty zatrudnienia pracowników

Zatrudniając pracownika, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, które obowiązują każdego pracodawcę, jeżeli zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę czy zlecenie. Negocjując wysokość wynagrodzenia, warto mieć świadomość, jak obecnie kształtują się koszty utrzymania pracownika. W Polsce obowiązuje pracodawców odprowadzanie konkretnych składek, które przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Innym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika jest dodatkowo obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia swoich pracowników. Do zadań firmy zatrudniającej należy zgłoszenie ich danych do ZUS. Podstawą obliczenia składek jest otrzymany przez pracownika przychód. W jego skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, dodatki, godziny nadliczbowe, czy również ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Zobacz też w jaki sposób można zoptymalizować, czyli zmniejszyć koszty zatrudnienia.

Koszty utrzymania pracownika –umowa o pracę

Prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników? A może jesteś nowy na rynku pracy i udało Ci się zdobyć pracę na podstawie umowy o pracę? Zobacz, jakie koszty utrzymania pracownika musi opłacić firma. Oczywiście nie kończy się jedynie na kosztach związanych z otrzymanym wynagrodzeniem, które spływają miesięcznie na konto bankowe pracownika. Pracownicy posiadający umowę o pracę podlegają składkom zdrowotnym oraz społecznym. Wysokość kosztów pracownika zależna jest od różnych czynników. W głównej mierze zależy to od comiesięcznej pensji, która zanotowana jest w podpisanej umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Składki, jakie są odliczane od pensji brutto, to: ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe obciążające pracodawcę, jak i ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Pamiętajmy jednak, że nie każdy pracodawca będzie zobowiązany do opłacania składek funduszu pracy czy funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Oprócz odliczonych składek każdy pracownik i pracodawca powinien wiedzieć, jaką kwotę otrzyma pracownik do ręki. Kwota taka to tak zwane wynagrodzenie netto, czyli wysokość pensji po potrąceniu wszystkich składek. Przykładowo na rok 2022 minimalna pensja brutto pracownika w Polsce wynosi 3100 zł.

Koszt pracodawcy – umowa zlecenie

Kolejną umową, na której koszty zatrudnienia pracownika warto zwrócić uwagę, jest umowa zlecenie. W tym przypadku opłaty, jakie musi ponieść pracodawca w porównaniu do umowy o pracę, są zdecydowanie mniejsze. Ile kosztuje pracownik? Oczywiście, wszystko jest uzależnione od różnych czynników związanych z zatrudnieniem. Jeżeli pracownik ma pracę tylko w jednej firmie, w której otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie, pracodawca winny jest opłacić mu wszystkie składki, jakie obowiązują w przypadku umowy o pracę.

Natomiast jeśli pracownik posiada jeszcze dodatkowe zatrudnienie w innym przedsiębiorstwie, kosztem pracodawcy będzie jedynie wynagrodzenie, jakie otrzymuje do ręki, czyli wynagrodzenie brutto. Tak samo, jest w przypadku studentów. Pracodawca zatrudniający osobę uczącą się do 26 roku życia płaci jedynie wynagrodzenie brutto. Co ciekawe, obecnie minimalna stawka godzinowa otrzymywana na umowę zlecenie w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto na godzinę.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – umowa o dzieło

Innym ciekawym przykładem, jaki warto przytoczyć, są koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o dzieło. W tym przypadku pracodawca nie odprowadza żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym kosztem, z jakim zmaga się pracodawca, jest wynagrodzenie brutto pracownika. Istnieje jednak wyjątek od reguły. Pracodawca powinien opłacić składki do ZUS w momencie, kiedy zleca zadanie, które oparte jest o umowę o dzieło własnemu, zatrudnionemu wcześniej pracownikowi.

Koszty zatrudnienia pracowników – zaliczka na podatek dochodowy

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby fizyczne oraz prawne są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego. Pracodawca ma obowiązek zarówno obliczania, jak i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracownika w ciągu roku. Zaliczka może być wpłacana kwartalnie i miesięcznie. Wybierając zaliczkę spłacaną kwartalnie, płatnik musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu specjalnego pismo, w którym opisze, że wybiera właśnie tę metodę.

Podstawą do obliczenia zaliczki jest wysokość uzyskiwanej comiesięcznej pensji pracownika, czyli wszystkie dodatki oraz wynagrodzenie zasadnicze. Dodatkowo liczą się również zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez firmę. Jak więc obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy? Dochód pracownika należy pomniejszyć o potrącone przez pracodawcę składki przeznaczone na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodów.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *