Skip to content

Termin płatności podatku dochodowego – kiedy wypada?

Przeczytasz w ciągu 5 minut

W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wypada termin płatności podatku dochodowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. Termin płatności podatku dochodowego powinien znać każdy przedsiębiorca, w szczególności prowadzący własną działalność gospodarczą. Przepisy podatkowe regulują odpowiednie ustawy, mówiące nam o terminach płatności podatków. Przeczytaj w artykule, czym jest podatek dochodowy i kiedy wypada termin jego uregulowania.

Spis treści:

Podatek dochodowy PIT

Podatek dochodowy to jeden z najpopularniejszych rodzajów podatku, który obowiązuje w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest znany również pod nazwą PIT i dotyczy on zarówno osób posiadających jednoosobową spółkę gospodarczą, jak i wspólników spółek cywilnych oraz osobowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została uregulowana ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. Regulację pojawiają się również w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Co jakiś czas zostają jednak wprowadzane nowelizacje ustawy.

Jak zapłacić podatek dochodowy? Terminy płatności podatku dochodowego

Do podatku dochodowego od osób fizycznych zalicza się przychody między innymi: ze stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, lokalu mieszkalnego czy dzierżawy. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają przychody takie jak: nadwyżki bilansowe czy dywidendy. Ważną kwestią jest również to, gdzie należy płacić podatki? Podatek dochodowy od osób fizycznych musi zostać rozliczony w urzędzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania podatnika. Gdy ustalimy, gdzie dokładnie powinniśmy płacić podatki, musimy wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego, który należy do Urzędu Skarbowego.

Każda instytucja posiada na stronie wyszczególnione numery kont bankowych służący między innymi: do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych czy też podatku VAT. Po wybraniu odpowiedniego zobowiązania podatkowego wykonujemy przelew. Dane do przelewu możemy również uzyskać osobiście w placówce Urzędu Skarbowego. W zależności od preferencji, wielu podatników ma prawo do uregulowania podatku w formie gotówkowej np. na poczcie lub w banku. To podatnik decyduje o formie płatności. Termin zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia gotówki w kasie lub datę stempla pocztowego.

Do kiedy płaci się ZUS?

Każda osoba prowadząca firmę ma obowiązek comiesięcznego rozliczenia się z ZUS-em. Składki ZUS przedsiębiorca odprowadza nie tylko za siebie, ale również za swoich pracowników. Istnieją trzy terminy, jakie obowiązują płatników do uregulowania składek: Od 5-go (jednostki, zakłady budżetowe), 10-go (osoby fizyczne, opłacające składki wyłącznie za siebie) oraz 15-go dnia następnego miesiąca (pozostali podatnicy). Gdy data płatności przypada w weekend lub święto, obowiązującym terminem płatności będzie kolejny dzień roboczy, który przypada po dniu wolnym.

Jak zapłacić podatek w US i składki w ZUS?

Składki w ZUS można opłacić na parę sposobów. Podatnik może przelać pieniądze na konto bankowe instytucji, zapłacić w placówce ZUS lub wykonać przelew w placówce banku czy też na poczcie. W Urzędzie Skarbowym pieniądze są przyjmowane bezpośrednio w kasie. Możemy zapłacić tradycyjnie gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku skorzystania z tradycyjnej płatności należy wypełnić odpowiedni druczek, w którym będą musiały się znaleźć następujące dane: nazwa właściwego urzędu skarbowego, kwota podatku, rachunek bankowy, dane osobowe, NIP lub PESEL, okres, za który zostaje wykonana wpłata oraz symbol formularza.

Kiedy płacimy podatek dochodowy z działalności?

Do 20 dnia każdego miesiąca (lub kwartału przy rozliczeniu kwartalnym) podatnik musi wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą. Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiemy działalność, w której odpowiedzialność za osoby trzecie będzie ponosić podatnik prowadzący przedsiębiorstwo. Podatkowi PIT podlegają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą w formie np. jednoosobowej spółki, spółki jawnej czy partnerskiej. Do opodatkowania PIT będą zaliczane wszystkie uzyskane dochody (przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu).

Termin płatności podatku dochodowego – odsetki za zwłokę

Istotne jest terminowe uregulowanie płatności podatku, ponieważ każdy dzień zwłoki będzie skutkował koniecznością naliczenia zaległości podatkowej. Na rok 2022 podstawowa stawka odsetek podatkowych wynosi 12% w skali roku. Maksymalna stawka wynosi natomiast 18%. Stawki te różnią się w zależności od roku, w którym powstały zaległości. W przypadku braku uregulowania podatku w terminie podatnik musi sam wyliczyć swoje odsetki, które zobowiązany jest jak najszybciej spłacić. Jeżeli nie uregulujemy podatku w wyznaczonym terminie, urząd skarbowy może zająć nasze konto bankowe i pobrać odpowiednią kwotę. W innym przypadku urząd może zwrócić się do naszego obecnego pracodawcy o konieczność potrącenia pieniędzy z uzyskanej pensji.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *