Skip to content

Jak działają i kogo obowiązują progi podatkowe w Polsce?

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Ustawodawca modyfikuje przepisy, na przykład zmienia kwotę wolną od podatku, nakłada na podatnika nowe obowiązki. Jak to wygląda aktualnie? Co powinien wiedzieć podatnik? Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć… i podatki. Obowiązek ich uiszczania na rzecz państwa spoczywa na barkach nas wszystkich. Wiele osób nie orientuje się jednak, jak wygląda polski system podatkowy, o jakich kwotach mowa i przede wszystkim – od czego zależy taka a nie inna wysokość opodatkowania. Tymczasem, każdy z nas powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat aktualnego systemu podatkowego. Dla dobra własnego oraz swoich finansów.

Spis treści:

Wybór opodatkowania dla firm

Zakładając własną działalność gospodarczą, mamy możliwość wyboru formy jej opodatkowania. Dokonujemy tego na etapie składania we właściwym urzędzie miasta lub gminy formularza CEiDG-1, w którym podajemy wszystkie dane przedsiębiorstwa, numer firmowego konta, określamy, gdzie przechowywane będą dokumenty księgowe, a także w jakiej branży będziemy działać. Jednym z najważniejszych elementów jest jednak określenie sposobu rozliczania podatku. Przedsiębiorca może wybrać jedną z trzech możliwości.

Trzy warianty

W formularzu CEiDG-1, który jest jednym z najistotniejszych elementów przy zakładaniu swojej firmie i wpisaniu jej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, mamy możliwość wyboru między trzema formami opodatkowania. Mowa o zasadach ogólnych, podatku liniowym oraz ryczałcie. Do niedawna dostępna była także czwarta możliwość – karta podatkowa. Nowi przedsiębiorcy nie mogą już jej wybrać. Mogą z niej korzystać jedynie ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. Każda z możliwości niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne mankamenty. Wybierając jedną z nich należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czym zajmuje się firma, czy będzie generować duży przychód i jak na jego tle wypadają koszty. Wbrew pozorom to trudne pytania, dlatego ustawodawca dał przedsiębiorcy możliwość zmiany formy opodatkowania swojego przedsiębiorstwa. Można to zrobić jednak wyłącznie raz w roku, do 20 stycznia.  

Stawki podatkowe

Właściciel firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych zapłaci 17 lub 32% od dochodu, czyli kwoty, która zostanie mu po odjęciu wszystkich kosztów. Podstawę obliczenia podatku wyznacza określona wartość wyrażona w złotych. Podatek wynosi 17% w momencie, gdy dochód przedsiębiorcy w danym roku podatkowym nie przekracza 120 000 zł. Każda nadwyżka nad tą kwotą, opodatkowana jest w wysokości 32%. Podatek liniowy wynosi 19% i jego wartość nie ulega zmianie po przekroczeniu wspomnianego progu dochodowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej – stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15% i 17%. Czwartą, ale najmniej znaną formą, jest karta podatkowa, która dotyczy zaledwie kilku branż, takich jak np. działalność oparta na opiece nad dziećmi. Od 2022 roku w ten sposób mogą być opodatkowane tylko te przedsiębiorstwa, które kontynuują opodatkowanie na tych zasadach. Nowe firmy muszą wybierać spośród trzech pozostałych opcji. Stawka podatkowa w w przypadku karty podatkowej nie odzwierciedla dochodów przedsiębiorstwa. Jest naliczana indywidualnie. Wpływa na nią kilka czynników takich jak: wiek podatnika, wielkość zatrudnienia, rodzaj wykonywanej usługi czy rozmiar firmy.

Progi podatkowe 2022 – co warto wiedzieć?

O ile przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu opodatkowania swoich dochodów, o tyle osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma na to większego wpływu. W Polsce obowiązują progi podatkowe, które wynoszą 17 % i 32%, dokładnie tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Nowe progi podatkowe 2022? – to pytanie zadaje sobie wielu podatników. Od lat progi podatkowe brutto czy netto pozostawały bez zmian. W 2020 roku zmieniła się wysokość pierwszego progu podatkowego w Polsce. W efekcie zmian pierwszy próg podatkowy wynosi 17%. Próg ten obowiązywał do kwoty 85 528 zł, jednak w wyniku zmian z 2022 roku, wyższy podatek zapłacimy dopiero od kwoty 120 000 zł. Podatnik naturalnie nie zapłaci 32% od całości dochodu, ale od nadwyżki ponad wspomnianą kwotą. Od 2022 roku obowiązuje również kwota pomniejszająca podatek, w wysokości 5100 zł.

Zmiany w prawie podatkowym

Zmianie uległa również kwota wolna od opodatkowania. W myśl nowych przepisów, które wprowadzono wraz z uchwaleniem pakietu ustaw zwanego Polskim Ładem z 2022 roku. Dzięki nowym zmianom osoby, które uzyskały dochód do 30 000 zł nie zapłacą podatku dochodowego. Jak to możliwe? Pierwszy próg podatkowy wynosi 17% i obowiązuje do kwoty dochodu 120 000 zł. Podatek w ramach tego progu jest jednak pomniejszony o kwotę 5100 zł. Wysokość podatku od osób, które osiągnęły dochody w wysokości 30 000 zł lub niższej, byłaby niższa niż wspomniane 5100 zł. Z tego względu, od 2022 roku kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 30 000 zł, ale tylko dla osób, których dochody w danym roku nie przekroczą tej kwoty.

Podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochód w wysokości dokładnie 120 000 zł, zapłaci 15 300 zł podatku. Jest to 17% od dochodu wynoszącego 120 000 zł, pomniejszone o kwotę 5100 zł. Opodatkowanie każdej kolejnej złotówki będzie wynosiło 32%. Oznacza to, że od dochodu wynoszącego 130 000 zł trzeba będzie zapłacić 15 300 zł + 3200 zł podatku.

Progi podatkowe w Polsce – podsumowanie

Wszelkich rozliczeń dokonuje się raz w roku, składając do odpowiedniego urzędu skarbowego roczne zeznanie podatkowe. To właśnie informacje w nim zawarte i zweryfikowane przez fiskusa są podstawą do obliczenia prawidłowości naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnicy dokonują rozliczenia na druku PIT 36. Skala podatkowa, o której mowa, ma co do zasady progresywny charakter. W praktyce oznacza to tyle, że podatek oblicza się w następujący sposób: dochód do wysokości pierwszego progu opodatkowany jest pierwszą stawką – po uwzględnieniu tak zwanej kwoty pomniejszającej podatek, a nadwyżka dochodu ponad pierwszym progiem jest opodatkowana zgodnie z drugą stawką wynikającą ze skali. Jeśli pracodawca lub podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą zapłacił więcej podatku niż powinien, w zeznaniu rocznym zostanie wykazana nadwyżka, która podlega zwrotowi. Wszelkie nieścisłości są od razu sprawdzane przez urzędników, dlatego niezwykle ważna jest znajomość przepisów i zasad obowiązujących w sferze podatków.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.