Skip to content

Ile wynosi limit transakcji gotówkowych?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Obecnie różnego rodzaju transakcje mogą być rozliczane zarówno bezgotówkowo jak i gotówkowo. Dzięki rozwojowi technologii i coraz większej cyfryzacji popłatności bezgotówkowe stały się bardzo wygodnym, szybkim i bezpiecznym sposobem rozliczania transakcji. Jednak mimo tego większość małych przedsiębiorców i nie tylko, nadal preferuje rozliczanie transakcji gotówkowo, gdyż jest to dla nich po prostu wygodniejsze. Decydując się na tę formę rozliczenia, warto wiedzieć, że istnieją pewne limity płatności gotówkowych, których nie można przekroczyć.  

Czym są transakcje gotówkowe

Transakcje gotówkowe to sposób rozliczenia finansowego za pomocą pieniędzy formie gotówki, czyli banknotów i monet. Płatności gotówkowe polegają więc na fizycznym obrocie pieniędzmi, co jest podstawową formą rozliczania transakcji stosowaną praktycznie od zawsze. Transakcji gotówkowej można dokonać na trzy różne sposoby. Może to być wpłata gotówki (banknotów lub monet) w oddziale banku na wskazany rachunek bankowy odbiorcy.

W takim przypadku gotówka przekazana w oddziale banku, zamieniana jest na pieniądze cyfrowej formie, które następnie trafiają na konto bankowe odbiorcy. Kolejnym rozwiązaniem jest zwykła bezpośrednia płatność, na przykład w sklepie stacjonarnym. Transakcja gotówkowa to również przekaz pocztowy, między stronami transakcji. 

Do jakiej kwoty można płacić gotówką 2022 r.?

Decydując się na rozliczenie transakcji w formie płatności gotówkowej, trzeba wiedzieć, że istnieją pewne limity, które określają wartość jednorazowej transakcji w tej formie. Sytuacji gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, możliwość płacenia gotówką podlega pewnym przepisom, które mówią, że firma nie może uregulować płatności gotówką, jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł brutto (od 1 stycznia 2023 roku limit ten będzie wynosił 8 000 zł brutto). W sytuacji, gdy wartość ta zostanie przekroczona, płatność musi być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego, którym może być rachunek bankowy dla firm, SKOK lub też mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca zrealizował płatność przez swój rachunek płatniczy i przelał środki na konto konkretnej firmy, od której kupuje towary lub usługi.

Warto pamiętać, że limit 15000 zł dotyczy wartości transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji. Jednorazowa wartość transakcji to cała wartość wierzytelności lub zobowiązań wyrażona w pieniądzu, wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług i określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Nie ma tutaj znaczenia, w jakiej walucie strony umowy dokonują rozliczenia, a jeśli taka płatność ma miejsce, to ceny w walucie obcej oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona płatności powyżej 15000 zł w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego, kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. 

Kogo obowiązuje limit płatności gotówkowych?

Limit płatności gotówkowych w wysokości 15000 zł brutto, dotyczy:

  • przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG
  • spółek handlowych i innych podmiotów wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, a w szczególności:
  • fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział zarejestrowany w KRS
  • wspólników spółki cywilnej
  • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy – zgodnie z przepisami oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą (niezależnie od tego, w jakim kraju polski przedsiębiorca zarejestruje swój oddział, zachowuje status przedsiębiorcy polskiego)
  • polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym (działalność transgraniczna nie jest odrębnym przedsiębiorstwem, co nie zmienia faktu, że przedsiębiorca działający za granicą podlega polskiemu prawu).

Limit płatności gotówkowych obowiązuje również w przypadku osób, które faktycznie prowadzą działalność, ale nie dopełniłem obowiązku wpisu do odpowiedniego rejestru CEIDG lub KRS. 

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.