Skip to content

Ulga na start 2023 – mniejsze składki dla nowych firm

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Brak stabilnego dochodu, problemy z pozyskaniem finansowania i natłok obowiązków administracyjnych, to najczęstsze obawy mieszkańców Polski, którzy chcą założyć działalność gospodarczą. Problem stanowią koszty miesięczne, a w tym składki na ZUS, które trzeba płacić bez względu na to, czy osiągniesz dochód. Czy da się uniknąć tych wydatków? Tak, umożliwia to ulga na start. Sprawdź, co daje.

Prowadzenie firmy w Polsce – czego obawiają się przedsiębiorcy?

Jak wynika z badania EY (Ernst & Young) przeprowadzonego w Polsce w 2020 roku wśród małych i średnich firm, 49% respondentów obawia się braku stałej miesięcznej pensji. 28% wskazało na trudności z pozyskaniem klientów. Raport „Rynek startupów 2021”, przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pokazał, że dla 50% badanych problemem jest brak wsparcia finansowego w Polsce. Zatem respondenci bezpośrednio nie wskazali na składki ZUS jako istotny kłopot.  Z drugiej strony w 2022 roku ponad 1,3 mln firm w Polsce miało zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co wskazuje, że sytuacja finansowa nie pozwoliła im na pokrycie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności. 

Jeśli dopiero zaczynasz, do Twojej dyspozycji jest zwolnienie z ZUS na start. Czy każdy może z niego skorzystać? Jak to działa? 

Co to jest ulga na start?

Ulga na start w 2023 roku obowiązuje na takich zasadach jak w latach wcześniejszych (od 30 kwietnia 2018 roku). Oznacza zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Przez ten okres koszty związane z działalnością są niższe. Przyjrzyjmy się bliżej warunkom ulgi na start.

Ulga na start – dla kogo?

Zanim dowiesz się, jak przebiega zakładanie firmy krok po kroku, ustal koszty, z którymi się to wiąże i skorzystaj ze sposobów na ich legalne obniżenie. Ulga na start nie przysługuje każdemu. Możesz z niej skorzystać, jeśli:

 • Prowadzisz działalność jednoosobową albo jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej.
 • Zakładasz pierwszą działalność albo od zamknięcia lub zawieszenia poprzedniej minęło co najmniej 60 miesięcy.
 • Nie wykonujesz działalności na rzecz poprzedniego pracodawcy, dla którego w tym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności związane z założoną działalnością gospodarczą.

Z ulgi na start możesz również skorzystać jako rolnik, ale w tym wypadku nie jest Twoim obowiązkiem ubezpieczenie w ZUS. Nie musisz tego robić, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:

 • prowadzisz gospodarstwo rolne lub w nim pracujesz,
 • obszar użytków rolnych w gospodarstwie przekracza 1ha przeliczeniowy,
 • nie jesteś pracownikiem ani nie pozostajesz w stosunku służbowym,
 • nie masz ustalonego prawa do renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
 • przez minimum 3 lata, nieprzerwanie podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS,
 • złożyłeś wniosek do KRUS o kontynuację ubezpieczenia w czasie 14 dni od założenia działalności gospodarczej,
 • kwota podatku dochodowego za poprzedni rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (w 2023 roku wynosi 4088 zł). 

Nie spełniasz choćby jednego z tych wymogów? Musisz płacić ZUS, ale też możesz korzystać z ulgi na start. 

Ulga ZUS na start – jakie obejmuje składki?

W okresie obowiązywania tej ulgi korzystasz ze zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To oznacza, że nie musisz płacić przez 6 miesięcy składek na:

 • ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie zwalnia Cię z ubezpieczenia zdrowotnego – musisz co miesiąc opłacać składkę. Zwolnienie ze wspomnianych kosztów ułatwia rozpoczęcie działalności, ale pamiętaj, że w tym czasie nie odkładasz środków na emeryturę czy rentę. 

Ile wynoszą składki ZUS w ramach ulgi na start?

Jak już wiesz, dzięki uldze przez 6 miesięcy będziesz płacić wyłącznie składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania. Jeśli rozliczasz się:

 • na zasadach ogólnych – 9% od dochodu,
 • w formie podatku liniowego – 4,9% od dochodu.

Uwaga: jeśli rozliczasz się według jednej z tych form opodatkowania i osiągniesz niższy dochód niż wynosi aktualnie minimalne wynagrodzenie, to zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 9% od najniższej pensji. Od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto

Kolejną formę rozliczenia podatków stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodu. W 2023 roku składka wynosi:

 • poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł,
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,
 • powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł.

Czwartą formą rozliczania podatków jest karta podatkowa. W tym przypadku podstawą wymiaru jest minimalne wynagrodzenie w Polsce. W 2023 roku składka ta wynosi 314,1 zł. 

Ulga na start – ile trwa?

Jak już wiesz, 6 miesięcy. To jednak nie oznacza, że od razu po tym okresie musisz płacić tzw. duży ZUS. Następnie możesz korzystać z obniżonych składek przez 24 miesiące. Nie obowiązuje zwolnienie, jak w przypadku ulgi na start, lecz obniżenie wysokości opłaty wobec ZUS.

Ulga na start – jak liczyć?

Ulga ta zwalnia Cię z płacenia składek przez pełnych 6 miesięcy. Jeśli działalność rozpoczniesz:

 • w trakcie miesiąca, to tego czasu nie wliczasz do okresu ulgi na start,
 • od pierwszego dnia miesiąca, to wówczas ten miesiąc uwzględniasz do okresu, w którym możesz korzystać z ulgi.

Dlatego, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać tę ulgę, nie rozpoczynaj działalności od pierwszego dnia miesiąca. Załóżmy, że zrobisz to 3 lutego. Wtedy 6 miesięcy za które nie będziesz opłacać składek, minie 31 sierpnia. Jeśli jednak zaczniesz działalność 1 lutego, to wtedy upłynie 31 lipca. 

Ulga na start – konsekwencje z korzystania

Jeśli w okresie obowiązywania ulgi zachorujesz, urodzi Ci się dziecko, musisz się opiekować potomkiem lub innym chorym członkiem rodziny, nie otrzymasz takich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy.

Nie przysługuje Ci również zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne, jeśli ze względu na wypadek lub chorobę zawodową nie będziesz w stanie wykonywać pracy. Warto skorzystać z ulgi na start, może Ci ona ułatwić początek działalności, ale licz się z konsekwencjami. Co więcej, niektóre osoby mają prawo do zwolnienia nawet ze składki zdrowotnej. Dotyczy to emerytów i rencistów, o ile ich świadczenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a ich przychody z działalności są niewiększe niż 50% kwoty najniższej emerytury. Zatem teoretycznie możesz prowadzić działalność bez płacenia jakichkolwiek składek ZUS.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *