Skip to content

Umowa z firmą faktoringową

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Faktoring to jedna z form finansowania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, jak powinna wyglądać umowa z firmą faktoringową i jakie są warunki podpisania jej z faktorem.

Spis treści:

Co to jest faktoring?

Prowadzisz przedsiębiorstwo? Jeżeli szukałeś pomocy finansowej, pewnie spotkałeś się już z pojęciem faktoringu. Wiesz już zapewne, że jest to usługa finansowa polegająca na wykupieniu nieprzeterminowanych należności przez firmę faktoringową. Korzystanie z faktoringu cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorstw, które mają dłużników niespłacających w terminie swoich należności. Jest to z pewnością rozwiązanie pozwalające na przywrócenie płynności finansowej. Coraz więcej firm boryka się z zatorami płatniczymi, a faktoring pomoże Ci się przed nimi ustrzec. Zazwyczaj to faktor odpowiedzialny jest na wyegzekwowanie od dłużnika spłacenia faktury. Firma faktoringowa nabywa wierzytelność i zajmuje się jej zarządzaniem. Osoba korzystająca z usług firmy otrzymuje zapłatę, która zależna jest od podpisanej wcześniej umowy faktoringowej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa świadczącego usługi faktoringowe, sam faktoring polega na nabyciu wierzytelności, która jest przede wszystkim nieprzeterminowana i krótkoterminowa.

Natomiast dla przedsiębiorstwa korzystającego z tej jest to sposób na nabycie dodatkowych środków pieniężnych. Faktor, czyli firma faktoringowa, wykupuje od przedsiębiorstwa faktury i przekazuje na jego konto gotówkę. Pamiętajmy jednak, że faktorant będzie musiał uregulować dodatkowo inne opłaty, na przykład prowizję za świadczone usługi. Faktoring nie jest jedynym sposobem na możliwość przywrócenia płynności finansowej klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z usług firm pozabankowych, które oferują pożyczki dla firm.

Jeżeli chcesz jednak skorzystać z usług firm faktoringowych, sprawdź ranking – Faktoring dla firm.

Rodzaje faktoringu

Obecnie firmy faktoringowe wyróżniają następujące rodzaje faktoringu:

  • Faktoring pełny –  faktor bierze pełną odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności dłużników, którzy współpracują z klientem. Jest to jedna z korzystniejszych form dla przedsiębiorców chcących skorzystać z usług firmy faktoringowej.
  • Faktoring niepełny – odbywa się bez ryzyka niewypłacalności kontrahentów przez faktoranta. Dług kontrahenta będzie musiało pokryć przedsiębiorstwo.
  • Faktoring mieszany – to połączenie pełnej i niepełnej formy faktoringu. W tym przypadku faktor zobowiązuje się do przejęcia ryzyka odnoszącego się do niewypłacalności dłużnika. Jednak z góry ustalana jest jej wysokość. Pozostałą kwotę spłaca sam faktorant.

Wniosek o uzyskanie umowy faktoringowej

Przedsiębiorstwa zainteresowane skorzystaniem z tej usługi i w konsekwencji podpisania umowy faktoringowej są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku. Firma składa zestaw dokumentów, w których faktorant znajdzie informację na temat dłużników czy też finansowanych wierzytelności. Firma faktoringowa nie podpisze umowy z przedsiębiorstwem, nie znając wcześniej jej sytuacji finansowej. Dlatego ważne jest udzielenie tych kilku ważnych informacji. Dane, jakie będzie chciał uzyskać faktor, to między innymi: bilans rachunków zysków i strat firmy, wypis z rejestru sądowego, NIP, REGON czy też zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w ZUSie. Inne dokumenty, jakich może wymagać faktor, to na przykład polisy ubezpieczeniowe kontraktów.

Zawarcie umowy z firmą faktoringową – krok po kroku

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez firmę faktoringową przychodzi czas na sporządzenie umowy między instytucjami. Stronami umowy faktoringowej jest faktorant, czyli firma świadcząca usługi faktoringowe oraz nabywca wierzytelności, tzw. faktor. Zalecane jest, aby umowa z firmą faktoringową była sporządzona pisemnie. Jednakże jej forma nie jest szczegółowo określona w przepisach prawa. Sama treść może być swobodnie kształtowana przez obie strony. Umowa stworzona jest zawsze w sposób indywidualny. Jednakże jeżeli chcemy zapoznać się wcześniej z tym, jak wygląda umowa faktoringowa, bez problemu znajdziemy standardowy wzór umowy na stronie instytucji czy też w internecie. Wynagrodzeniem faktora jest prowizja naliczana do usługi i jej wysokość powinna być określona w umowie. Zazwyczaj wynosi około 10% ceny wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności zachodzi w drodze cesji, czyli przeniesienia długu na osobę trzecią, w tym przypadku faktora. W umowie powinny znaleźć się również informacje na temat warunków zapłaty oraz czynności związanych z bieżącą obsługą finansów firmy. Każda ze stron musi się dokładnie zapoznać z dokumentem przed jego podpisaniem. Umowa faktoringowa obejmuje zakup wierzytelności od faktoranta. Powinna ona zawierać również postanowienia dotyczące rodzaju faktoringu czy też warunków współpracy. Zazwyczaj umowy podpisywane między przedsiębiorstwami podpisuje się na minimum rok z możliwością jej przedłużenia. Rozwiązanie umowy może nastąpić po wygaśnięciu umowy lub we wcześniejszym terminie za porozumieniem stron. Umowę może wypowiedzieć wcześniej każda ze stron.

Koszty faktoringu

Koszty faktoringu powinny znaleźć się w umowie faktoringowej. W skład kosztów wchodzi między innymi: opłata administracyjna, koszty finansowania. Modele cenowe pomiędzy firmami oferującymi usługi faktoringu mogą się znacząco różnić. Każda firma przedstawia swoją indywidualną cenę za wykonanie usługi dla swojego klienta. Wpływ na to ma w dużej mierze sytuacja ekonomiczna faktoranta. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze faktora, zapoznaj się z opiniami na temat firm działających na rynku. Koszty faktoringu zależą od rodzaju wybranego produktu, wysokość limitu finansowania czy również wartości przekazanych faktur firmie faktoringowej. 

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.