Skip to content

Dywidenda – co to takiego i jak ją obliczyć

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Wiele osób, które lokują swoje środki finansowe w spółki, bierze pod uwagę przede wszystkim przysługującą im dywidendę, która zazwyczaj przynosi czysty zysk wszystkim wspólnikom. Polega to głównie na tym, że każdy, kto posiada akcje konkretnej spółki, może je wypłacić w równej wysokości. Czym jednak w praktyce jest dywidenda? Jak sprawnie ją obliczyć oraz kiedy można ją wypłacić? Przekonaj się, jakie to proste!

Dywidenda – co to jest?

Dywidenda dotyczy głównie inwestorów, którzy mogą odnieść realną korzyść wynikającą z posiadania akcji konkretnego przedsiębiorstwa. Aby jednak skutecznie zarządzać inwestycjami tego typu, warto znać, chociażby podstawowe zasady, na których ustala się wysokość dywidendy, termin jej wypłaty oraz wszelkie inne warunki określające prawo do pozyskania takiego „wynagrodzenia”.

Krótko mówiąc, dywidenda to pewien udział w zysku, który należy do posiadacza akcji w spółkach akcyjnych lub z o.o.. Co ciekawe, wszelkie zasady obowiązujące w spółkach akcyjnych dotyczące dywidendy stosowane są także do innych form działalności gospodarczej zarządzającej akcjami. Warto też pamiętać o tym, że nie każda spółka wypłaca dywidendy.

Dlaczego? Głównie ze względu na fakt, iż osiągnięte zyski często są lokowane w dalszy rozwój przedsiębiorstwa, a nawet na pokrycie ewentualnych strat w bieżącej działalności. Po co więc wypłacać dywidendy? Takie działania stosuje się najczęściej w celu zachowania akcji przez wspólników oraz poprawę stabilności długoterminowych inwestycji.

Jak obliczyć wysokość dywidendy?

Wysokość dywidendy to część zysków, jaka została wypracowana przez daną spółkę w określonym roku obrotowym. Przepisy z góry ustalają wysokość takiej składki. Jak to wygląda w przypadku spółki akcyjnej? Kwota, która jest przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, nie może być wyższa niż zysk za poprzedni rok obrotowy powiększony o niepodzielone zyski z lat poprzednich. Co ciekawe, tę kwotę trzeba też zmniejszyć o ewentualne straty i akcje własne.

Na ogół wysokość dywidendy przyjmuje taką wartość, aby nie szkodziła spółce. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że firma nawet przy osiągnięciu konkretnego pułapu zysków wcale nie musi wypłacić dywidendy akcjonariuszom, a pozostałą jej cześć przekazać na kapitał zapasowy przedsiębiorstwa. Obliczanie wysokości dywidendy jest dość proste. Na uchwale walnego zgromadzenia, wystarczy określić kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy oraz wartość jednej akcji. Wartość takiego świadczenia zależna jest też od ilości akcjonariuszy oraz ilości posiadanych przez nich akcji. Dla przykładu:

Kiedy spółka postanowi przeznaczyć na wypłaty na rzecz dywidendy kwotę np. 3 mln złotych, to automatycznie kwota przypadająca na jedną akcję będzie wynosić około 5 złotych. W takiej sytuacji akcjonariusz, który posiada 200 akcji, otrzyma dywidendę w wysokości 1000 złotych, natomiast ten, który będzie posiadać 1000 akcji, otrzyma 5000 złotych i tak dalej.

Czy dywidenda ma wpływ na poziom rentowności przedsiębiorstwa?

Oczywiście, że wypłaty dywidend mogą mieć wpływ na zaufanie akcjonariuszy oraz poziom rentowności przedsiębiorstwa. Kiedy firma wypracuje konkretne zyski i podzieli się nimi pomiędzy wspólników, wypłacając dywidendy, może liczyć na ich dalsze zaufanie i dalszą współpracę. Analiza rentowności przedsiębiorstwa to jeden ze sposobów sprawdzenia, czy dana firma wypracowuje zyski i będzie w stanie wypłacać swoim akcjonariuszom dywidendy.

Jak wypłacane są dywidendy w spółkach?

Dywidendy wypłacane są najczęściej po podjęciu decyzji o przekazaniu części lub całości środków pochodzących z zysków przedsiębiorstwa na ten cel. Walne zgromadzenie wszystkich akcjonariuszy odbywa się nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Na spotkaniu podejmowane są decyzje o wypłacie środków z dywidend lub pokryciu strat z wypracowanych zysków. Co ciekawe, dywidendę wypłaca się w dniu, który zostanie z góry określony na walnym zgromadzeniu. Jeśli takowy czas nie został z góry ustalony termin wypłaty dywidend, powinien nastąpić niezwłocznie po dniu spotkania akcjonariuszy.

Podatki a dywidenda – jak to wygląda w praktyce?

Warto wiedzieć, że dywidenda jest przychodem z zysków kapitałowych i oczywiście jest obciążona obowiązkiem podatkowym. Stawka podatkowa z tego tytułu wynosi 19% i należy go rozliczyć z urzędem skarbowym, który zajmuje się działalnością danej spółki. Warto też wiedzieć, że płatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest spółka.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.