Skip to content

Jak zdobyć pieniądze na środki trwałe do firmy?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Właściciele przedsiębiorstw szukają często sposobu na uzyskanie dodatkowych funduszów. Jak się okazuje, istnieje wiele ciekawych rozwiązań. Sprawdź, jak zdobyć pieniądze na środki trwałe do firmy. Obecnie wiele firm zmaga się z problemami finansowymi i brakiem środków na inwestycje, które mogłyby usprawnić rozwój przedsiębiorstwa. Sporym wydatkiem są dobra trwałe stanowiące część majątku podmiotu gospodarczego.  

Spis treści:

Polscy przedsiębiorcy

Światem rządzi pieniądz – powiedzenie to ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Szczególnie wtedy, gdy mówimy o interesach i szeroko pojętym biznesie. Każdy, kto choć przez moment prowadził przedsiębiorstwo, wie, że bez odpowiednich środków finansowych ani rusz. Każdego dnia biznesmeni muszą podejmować wiele decyzji ważnych dla przyszłości firmy, a za większością z nich stoją właśnie pieniądze. Rocznie w naszym kraju przybywa wiele tysięcy nowych przedsiębiorców. Są to w dużej mierze niewielkie, jednoosobowe firmy. Właściciele po pewnym czasie uświadamiają sobie jednak, że nie wystarczy pomysł, pasja, wiedza i odpowiednie nastawienie.

W biznesie najważniejszą rolę odgrywają środki finansowe, które co prawda nie gwarantują sukcesu, ale znacznie do niego przybliżają. Mimo to wielu, szczególnie początkujących przedsiębiorców, nie ma pojęcia, w jaki sposób sięgnąć po niezbędne fundusze. W poniższym tekście przedstawimy kilka, naszym zdaniem, skutecznych sposobów na pozyskanie dodatkowego kapitału. Niektóre produkty są dostępne niemal każdego, bez spełniania wygórowanych warunków.

Środki trwałe – definicja

Przyjrzyjmy się w szczególności źródłom finansowania, które można przeznaczyć na zakup środków trwałych. Aby jednak to zrobić, warto odpowiedzieć na pytanie, czym są środki trwałe w firmie i jaką rolę odgrywają. Nazywamy tak rzeczowe składniki majątku, które charakteryzują się następującymi cechami: stanowią własność, współwłasność przedsiębiorcy; ich wartość przekracza 10 000 złotych, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Ponadto muszą być kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Co jest środkiem trwałym?

Wyżej wymienionym cechom odpowiadają przede wszystkim nieruchomości. Chodzi zarówno o grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, jak i budynki, budowle, lokale i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego czy też mieszkalnego. Pozostałe środki trwałe to także wszelkiego rodzaju maszyny, sprzęt, środki transportu, urządzenia i inne rzeczy, które mają podobne zastosowanie. Ustawodawca zalicza do nich również elementy ulepszające inne środki trwałe, a nawet żywy inwentarz.

Środki trwałe w firmie – co warto wiedzieć?

Jednym z najczęściej padających pojęć – jeśli chodzi o środki trwałe w firmie – jest amortyzacja. W praktyce oznacza ona tyle, że wszelkie wydatki poniesione w ramach nabycia lub wytworzenia danego środka nie mogą być wpisane jednorazowo na poczet kosztów. W tym przypadku kwotę rozkłada się procentowo na określony czas eksploatacji danego środka. Mamy tutaj do czynienia z tzw. odpisami amortyzacyjnymi, czyli w pewnym sensie utratą wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa wraz z upływem czasu.

W obecnym systemie prawnym do grupy środków trwałych, które da się jednorazowo wpisać w koszty uzyskania przychodu, można zaliczyć rzeczy o wartości minimalnej 10 000 zł w momencie zakupu. Wyjątkiem są oczywiście wszelkiego rodzaju usługi, nawet jednorazowe, kiedy ich cena przekracza wspomnianą kwotę.

Środki trwałe ewidencja

Każdy trwały składnik majątku przedsiębiorstwa musi być ujęty w tzw. ewidencji środków. Właściciel firmy ma obowiązek dopilnować tego w miesiącu, w którym firma nabyła lub wytworzyła daną rzecz. Do prowadzenia ewidencji służą odpowiednie arkusze, które muszą zawierać m.in. informację o dacie nabycia składnika, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną i przede wszystkim dowód zakupu. Następnie należy również zaktualizować te informacje, a w szczególności kwoty odpisów amortyzacyjnych czy zmiany wartości poprzez ulepszenie składnika.

Fundusze na środki trwałe

Nie każdy przedsiębiorca ma możliwość sięgnięcia po własne oszczędności lub pożyczyć środki pieniężne od członków rodziny. Duża część biznesmenów musi więc szukać alternatywnego rozwiązania, które nie okaże się z czasem zbyt dużym obciążeniem. W grę wchodzi wiele możliwości, ale jedną z najpopularniejszych i w miarę bezpiecznych jest zaciągnięcie kredytu firmowego. Rynek finansowy oferuje obecnie mnóstwo tego rodzaju produktów, szytych na miarę danego przedsiębiorstwa.

Godnym uwagi jest na przykład kredyt inwestycyjny, który można przeznaczyć na zakup maszyn, sprzętu czy urządzeń. W niektórych branżach brak tego typu środków trwałych wiąże się zazwyczaj ze stagnacją, a w późniejszej perspektywie nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Kredyt inwestycyjny rządzi się jednak swoimi prawami. Środki muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem uszczegółowionym w umowie, a każde odstępstwo od jej zapisów pociąga za sobą surowe konsekwencje dla kredytobiorcy.

Kredyt na środki trwałe – jakie warunki do spełnienia?

Banki pomagają coraz chętniej przedsiębiorcom, nawet tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki biznesowe. Mimo wszystko potrzebują jednak gwarancji wypłacalności danej firmy. Właściciele przedsiębiorstw, którzy szukają dodatkowego zastrzyku gotówki na środki trwałe (czyli kredytu dla firm), powinni więc nastawić się na to, że instytucja finansowa zażąda zabezpieczenia lub wkładu własnego. Tym pierwszym może być na przykład: jakiś inny składnik majątkowy o konkretnej i w miarę atrakcyjnej dla kredytodawcy wartości.

Unijne dotacje na środki trwałe

Kolejnym źródłem kapitału dla firm są wszelkie dofinansowania zaciągane w ramach unijnych projektów. Warto zainteresować się tym tematem, ponieważ istnieje wiele programów lokalnych i nie tylko takich, które mogą zapewnić potrzebne pieniądze. Unia Europejska stawia od dawna na wsparcie przedsiębiorczości, a z tego rodzaju dotacji skorzystały już tysiące polskich firm. Przedsiębiorcy mogą wziąć między innymi: mikropożyczkę, która wynosi maksymalnie 100 000 złotych na okres 60 miesięcy.

Popularnym rozwiązaniem są także świadczenia bezzwrotne. W tym przypadku należy jednak spełnić kilka warunków, a przy niektórych wymaga się również statusu bezrobotnego. Ponadto wnioskujący musi przedstawić szczegółowy biznesplan, w którym wyszczególni wszelkie środki trwałe na firmę. Gra jest jednak warta świeczki, ponieważ dofinansowanie wynosi nawet 40 000 złotych.

Granty na rozwój biznesu

Pieniądze dla przedsiębiorców mają także samorządy. W większości przypadków chodzi jednak o projekty lokalne, które przysłużą się miejscowej społeczności. Biznesmeni mogą sięgnąć po wszelkiego rodzaju granty czy też wystartować w konkursach. Właściciele firm korzystają coraz częściej ze wsparcia tzw. aniołów biznesu, czyli inwestorów, którzy chcą przeznaczyć jakąś część swojego majątku na realizację pomysłu innego przedsiębiorcy w zamian za przyszłe korzyści. Widzimy więc, że możliwości jest sporo. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie szukać pieniędzy i przede wszystkim mieć pomysł na rozwój swojego biznesu.

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *