Skip to content

Co to jest PIT-2 i kto może go złożyć?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Polski ład przyniósł wiele zmian w systemach podatkowych, jakie dotychczas działały w Polsce, a z pewnością jednym z największych jest PIT-2. Jest to jedno z rozwiązań, które może pomoc pracownikom zaoszczędzić część pieniędzy. Warto więc dokładnie zapoznać się z tym czym tak naprawdę jest PIT-2, kogo on dotyczy, kiedy należy złożyć PIT-2, jakie są korzyści z tego rozwiązania?

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie, które ma prawo złożyć każdy pracownik, gdy chce, aby jego pracodawca uwzględnił w zaliczkach na PIT-11 kwotę zmniejszającą podatek. W tym roku kwota ta jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich i wynosi 425 zł miesięcznie, podczas gdy w zeszłym roku wynosiła ona jedynie 43,76 zł miesięcznie. Kwota zmniejszająca podatek jest niezależna od wartości pensji „na rękę” i dotyczy również tych pracowników, którzy przekroczą próg podatkowy, więc tych, których dochód roczny do opodatkowania jest wyższy niż 120 000 zł. 

Zmiana ta spowodowana jest wprowadzeniem Polskiego Ładu. Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że PIT-2 nie jest w Polsce żadną nowością, ponieważ istnieje on już od dawna, jednak dotychczas nie był oświadczeniem, które w tak znaczący sposób wpływałoby na wysokość comiesięcznej pensji pracowników. Jeśli pracownik nie złoży PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku. Oznacza to więc, że dopiero gdy pracownik złoży zeznanie roczne, jego podatek zostanie pomniejszony o łączną kwotę 5100 zł.

Kogo dotyczy PIT-2?

PIT-2 skierowany jest głównie do osób zatrudnionych na etacie, bo w przypadku innych form zatrudnienia takich jak np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło, pracodawca samodzielnie, bez składania deklaracji pobiera zaliczkę bez stosowania wskaźnika 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć oświadczenia PIT-2. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcom lub pracuje na wielu etatach jednocześnie. W PIT-2 informuje się bowiem, że pracownik:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem danego płatnika
  • nie osiąga dochodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
  • nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany samodzielnie opłacić zaliczki np. działalność gospodarcza rozliczana według skali podatkowej lub najem prywatny rozliczany według skali
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Dany zakład pracy jest właścicielem stosowania tego zmniejszenia.

Kiedy składać PIT-2?

Chcąc złożyć PIT-2 należy pamiętać o terminach i się do nich stosować. Pracownik może pomniejszyć zaliczkę na podatek o podaną wcześniej kwotę w sytuacji, gdy złoży PIT-2 przed otrzymaniem pierwszej wypłaty (w przypadku nowo zatrudnionych pracowników) lub przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym (w przypadku zatrudnionych już wcześniej pracowników). Termin złożenia PIT-2 obowiązuje przez cały rok, z tego względu dotrzymanie tego terminu jest tak istotną sprawą. Jeśli pracownik w ogóle nie służy tak oświadczenia, lub złoży je po terminie, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową.

Nie ma również konieczności składania PIT-2 co roku. Oświadczenie to może być złożone raz, np. na początku zatrudnienia w danym zakładzie pracy i obowiązuje ono nie tylko w bieżącym roku, ale również w kolejnych latach podatkowych. Obowiązkiem pracownika jest również jak najszybsze poinformowanie pracodawcy, w sytuacji gdy nastąpią zmiany w stanie faktycznym i pracownik przestanie być uprawniony do złożenia PIT-2. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy pracownik prowadzi swoją własną działalność gospodarczą i od nowego roku zamierza ją rozliczać na podstawie skali podatkowej, ale wcześniejszych latach robił to według podatku liniowego, co nie było przeszkodą w złożeniu PIT-2.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.