Skip to content

Co się dzieje w przypadku zgłoszenia do VAT-R po terminie?

Przeczytasz w ciągu 4 minut

Zapomniałeś zgłosić się do VAT, albo zgłosiłeś się do VAT, ale okazało się, że zgłoszenie było nieskuteczne? Co teraz? Czy brak zgłoszenia wywołuje jakieś skutki podatkowe i czy można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną? Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z rejestracją do VAT.

Czy można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną?

Kwestia wstecznej rejestracji do VAT przez lata wzbudzała wśród specjalistów podatkowych wiele kontrowersji. W sprawie zapadło wiele wyroków, a prawo i praktyka urzędów skarbowych to dwie różne rzeczy. 

Obecnie przyjmuje się, że jak najbardziej można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną. Warunkiem jest, by były ku temu jakiekolwiek przesłanki, czyli transakcje lub zakupy, które faktycznie powinny być opodatkowane podatkiem VAT. 

Wynika to z faktu, że ktoś kto nie jest zarejestrowany do VAT może być wciąż podatnikiem VAT. Inaczej niemożliwe byłoby np. naliczanie zaległego VAT niezarejestrowanym podmiotom. 

Warto zwrócić uwagę na to, że podatek VAT tak czy inaczej płacą wszyscy. To, że zwykły konsument nie jest zarejestrowany do VAT nie znaczy, że nie płaci tego podatku w cenie produktu. Różnicę w stosunku do firm-vatowców stanowi inny sposób rozliczania tego podatku i możliwość jego odliczenia. 

Zgłoszenie do VAT po terminie – konsekwencje podatkowe

Pomimo, że sam fakt rejestracji nie determinuje tego, czy ktoś jest podatnikiem VAT czy też nie, to VAT można odliczyć jedynie po rejestracji. Inaczej mówiąc bez rejestracji do VAT teoretycznie można wystawiać faktury VAT (choć problemy z tego tytułu przy odliczaniu podatku mogą mieć później nasi kontrahenci). Nie można za to odliczać podatku VAT od rzeczy zakupionych przed datą rejestracji, chodź od tej zasady istnieją dwa wyjątki. 

Pierwszy z tych wyjątków to oczywiście rejestracja do VAT z datą wsteczną. Wtedy Urząd Skarbowy nie będzie mieć żadnego problemu z odliczeniem VAT. 

Drugi wyjątek, to sytuacja, w której zakupy z odliczeniem VAT są przeznaczone na bieżącą lub przyszłą działalność.

VAT a księgowanie faktur

Zgodnie z przepisami podatkowymi faktur nie trzeba księgować od razu po ich otrzymaniu. Przy rozliczeniu miesięcznym fakturę można rozliczyć do trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, a przy rozliczeniu kwartalnym do dwóch okresów rozliczeniowych, czyli nawet do 6 miesięcy.

W praktyce oznacza to, że zakup dokonany na VAT przed rejestracją nie powinien sprawiać problemów, o ile nie został dokonany wcześniej niż 3 (lub 2) okresy rozliczeniowe wstecz. Taka sama prawidłowość ma miejsce dla kontrahentów firmy. Wystarczy, że zaksięgują nasze faktury w okresie, w którym firma będzie już zarejestrowana do VAT.

Co z deklaracją podatkową VAT?

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek co miesiąc (lub w niektórych przypadkach co kwartał) składać do urzędu deklarację podatkową VAT. Obecnie taką deklarację składa się w formie elektronicznej przez plik JPK_VAT. Samodzielne wykonanie takiego pliku jest bardzo trudne, dlatego lepiej jest korzystać z zautomatyzowanych narzędzi. Bezpłatne narzędzie do generowania JPK_VAT jest dostępne choćby na rządowym portalu podatkowym.

W przypadku, gdy nie zostanie dopełniony obowiązek rejestracji, ale firma działa jako podatnik VAT wciąż konieczne jest składanie deklaracji podatkowych VAT. Takie deklaracje będą podstawą do stwierdzenia, że podatnik faktycznie działał jako podatnik VAT i może być zarejestrowany z datą wsteczną. 

Czy na pewno jestem zarejestrowany do VAT?

Urzędy skarbowe pozwalają na uzyskanie zaświadczenia o rejestracji do VAT. Takie potwierdzenie można uzyskać we właściwym dla firmy urzędzie za 170 zł. Jest to przydatne, gdyż urzędy skarbowe i system informatyczny z podatki.gov.pl nie są w pełni zintegrowane i od momentu rejestracji do VAT do zaistnienia w bazie podatników VAT może minąć kilka dni, a nawet tygodni. 


Jeżeli ktoś chce sprawdzić czy jest podatnikiem VAT, to wystarczy podać NIP firmy na rządowej stronie z wykazem podatników VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka .

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.