Skip to content

Jak zamknąć firmę krok po kroku?

Przeczytasz w ciągu 5 minut

Zakończenie działalności gospodarczej jest znacznie trudniejsze niż jej otworzenie. Przede wszystkim nie wystarczy przestać jej prowadzić, ale należy wyrejestrować ją w odpowiednich urzędach. Jak to zrobić krok po kroku?

Wyrejestruj firmę w CEIDG

Firma powinna być wyrejestrowana z CEIDG w ciągu 7 dni od dnia zakończenia działalności. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić:

 • Online. W formule online wniosek można złożyć przez portal biznes.gov.pl na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00 
 • W urzędzie miasta lub gminy.
 • Pocztą za pomocą wniosku z podpisem potwierdzonym przez notariusza.

Odpowiedni wniosek (CEIDG -1) można wypełnić, pobrać, oraz przesłać przez stronę internetową CEIDG. Na wniosku, w rubryce ‘rodzaj wniosku’ należy zaznaczyć punkt 5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Kwestie związane z wnioskiem CEIDG-1 opisujemy dokładnie w tym wpisie.

W razie problemów wniosek można również otrzymać i wypełnić w urzędzie, a pomocy jest w stanie udzielić urzędnik na miejscu oraz pracownicy infolinii (801 055 088 lub 22 765 67 32). 

Informacja o zakończeniu działalności jest automatycznie przesyłana do urzędu skarbowego, GUS-u, ZUS-u i KRUS. O zamknięciu firmy nie trzeba zatem osobno informować tych urzędów. 

Zakończenie działalności a ZUS

CEiDG składa za przedsiębiorcę formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek). We wniosku należy podać ubezpieczonych pracowników i ubezpieczonych przez przedsiębiorcę członków rodziny. Jeżeli nie podasz takich informacji we wniosku do CEiDG, to będziesz musiał samodzielnie wypełnić formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA

Składki w ZUS płaci się w za poprzedni okres, więc po zakończeniu działalności trzeba zapłacić za wykorzystany okres ubezpieczenia. Ostatnią składkę płaci się więc w kolejnym miesiącu po zamknięciu firmy. Ubezpieczenie zdrowotne jest ważne jeszcze przez 30 dni po zamknięciu firmy.

Rozliczenie z urzędem skarbowym – podatek dochodowy

Po zakończeniu działalności należy sporządzić wykaz składników majątku firmy. Wykazu składników majątku nie trzeba wysyłać do US, ale należy przechowywać go przez 5 lat po zakończeniu działalności. Wykazem może być zwykły dokument sporządzony w wodzie czy excelu. Wystarczy, że będzie zawierać 

 • nazwę danej rzeczy
 • datę jej nabycia
 • ile kosztowała i ile z tych kosztów zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
 • jej obecną wartość

Co ważne sprzedaż majątku firmy w ciągu 6 lat od zakończeniu działalności podlega opodatkowaniu.

Rozliczenie z urzędem skarbowym – spis z natury

Ten punkt dotyczy jedynie osób rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jesteś jedną z nich, to po zakończeniu działalności musisz dokonać tzw. spisu z natury. Ten obowiązek nie dotyczy osób prowadzących księgi rachunkowej lub rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Spis z natury należy przeprowadzić również jeżeli firma była płatnikiem VAT (na nieco innych zasadach, o czym dalej). 

W spisie powinny znaleźć się:

 • towary
 • materiały, surowce
 • wszelkie towary w produkcji, półwyroby
 • braki, odpady
 • w przypadku rozliczania się przez ryczałt – wyposażenie

W spisie z natury należy uwzględnić następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela firmy
 • datę sporządzenia spisu
 • łączną wartość spisu uzyskaną przez przemnożenie towaru przez jego cenę
 • wartość pomniejszenia wynikającą z zatorów płatniczych (tylko dla rozliczających się przez PKPiR)
 • podpis właściciela firmy

Spisu z natury nie trzeba przesyłać do urzędu skarbowego. Wystarczy przechowywać go przez 5 lat po zakończeniu działalności. 

Spis z natury a VAT

Spisu z natury należy dokonać również w przypadku, gdy było się płatnikiem VAT. Spisowi podlegają wtedy wszystkie towary, którym przysługuje prawo odliczeń VAT. Nie ma znaczenia, czy faktycznie odliczono od nich VAT, istotny jest sam fakt takiej możliwości. Spisowi do tego celu nie podlegają za to towary zwolnione z VAT. Należy w nim uwzględnić kwotę i stawkę podatku. 

Towary w spisie na potrzeby VAT można wycenić na cztery sposoby:

 1. na podstawie ceny zakupu
 2. ceny podobnych towarów
 3. ceny zakupu powiększonej o koszty dodatkowe, np. transport
 4. ceny rynkowej z dnia sporządzenia spisu.

Cały majątek wykazany w tym spisie niestety podlega opodatkowaniu. Na jego podstawie należy wyliczyć podatek VAT do odprowadzenia w US i zawrzeć taką informację w ostatniej deklaracji JPK_V7. 

Wykreślenie firmy z rejestru VAT

Po dokonaniu spisu należy jeszcze wykreślić firmę z rejestru VAT. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od daty zakończenia działalności. W tym celu wystarczy złożyć formularz VAT-Z we właściwym dla siebie urzędzie. Formularz można bez problemu złożyć w formie elektronicznej przez portal podatkowy lub e-deklaracje. 

Zamknięcie działalności a kasa fiskalna

Kasę fiskalną zamyka się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W sprawie zwykłych kas fiskalnych należy się kierować § 34 tego rozporządzenia, a w przypadku kas online § 31.1 tego samego dokumentu. W skrócie należy:

 • Wystawić raport fiskalny dobowy i w przypadku kas stacjonarnych również raport miesięczny. 
 • Dokonać odczytu zawartości pamięci kasy przez serwisanta. Serwisant sporządza protokół według wzoru z rozporządzenia.
 • Protokół wraz z raportem fiskalnym należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie 5 dni. 
 • Jednocześnie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Wzór wniosku można znaleźć we wspomnianym rozporządzeniu. 

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.