Skip to content

Składka ZUS – aktualne składki na 2022 rok

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Składka ZUS jest obowiązkowa przy zakładaniu własnej działalność gospodarczej. Istnieje jednak kilka rozwiązań oraz ulg dla nowych przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy czym składka ZUS jest oraz jak można skorzystać z przywilejów niepłacenia

Nowe stawki ZUS: projekt budżetu państwa na 2022 r.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów dotyczące projektu budżetu państwa na 2022 rok, debatowano mięzy innymi nad projektem, w którym znalazły się propozycje minimalnego wynagrodzenia, stawki godzinowej, a także prognozowane przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Ten ostatni wskaźnik jest jednym z najbardziej interesujących nas w perspektywie stawki ZUS na 2022 rok. Dlaczego?

Wysokość składek ZUS wylicza się w oparciu o kilka parametrów, między innymi:

 • przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
 • minimalne wynagrodzenie.

W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5105 zł brutto. Prognozy zakładały, że w 2022 roku wzrośnie ono aż do 5922 zł. Co to oznacza? Dla przedsiębiorców wiąże się to bezpośrednio z podwyżkami wysokości składek ZUS.

Ile wynosi ZUS 2022? 

Podatek liniowy i skala

Składka ZUSSkładka pełnaSkładka preferencyjna
Zdrowotna4,9% na podatku liniowym
9% przy rozliczaniu się według skali

4,9% na podatku liniowym
9% przy rozliczaniu się według skali
Emerytalna693,58 zł176,27 zł
Rentowa284,26 zł72,24 zł
Chorobowa87,05 zł22,12 zł
Wypadkowa59,34 zł15,08 zł
Fundusz Pracy87,05 zł0 zł
Razem1 211,28 zł + składka zdrowotna285,71 zł + składka zdrowotna

Ryczałt

Składka ZUSKwota
Zdrowotna – w 3 progach dochodowychdo 60 000 zł – 335,94 zł
do 300 000 zł – 559,89 zł
powyżej 300 000 zł – 1007,81 zł
Emerytalna693,58 zł
Rentowa284,26 zł
Chorobowa87,05 zł
Wypadkowa59,34 zł
Fundusz Pracy87,05 zł
Razem – zależnie od składki zdrowotnej1 547,22 zł
1 771,17 zł
2 219,09 zł

Warto zwrócić uwagę, że składki chorobowe są dobrowolne! Nie każdy musi je płacić. 

Duży i Mały ZUS: Składki ZUS 2022 wyższe niż w 2021 roku!

Po zsumowaniu wyżej wspomnianych składek otrzymujemy kwotę 1211,28 zł. Jest to o 96,13 zł więcej niż aktualnie płacą przedsiębiorcy. W skali roku podwyżka wynosi aż 1153,56 zł. Jak sytuacja wygląda w przypadku Małego ZUS-u? Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Podstawą wymiaru składek jest 30% tej kwoty. Oznacza to, że również przedsiębiorców na preferencyjnym ZUS-ie czekają podwyżki. 

Uwaga, zmiany! Prognozuje się, że społeczne składki ZUS wzrosną z 265,78 zł do 285,71 czyli o 19,93 zł miesięcznie! Rocznie kwota ta wynosi 239,16 zł.

Z czego składa się składka ZUS

Na składkę ZUS zalicza się:

 • ubezpieczenie społeczne, w tym obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowne oraz chorobowe, które z kolei jest dobrowolne- dające prawo zasiłku w przypadku choroby,
 • ubezpieczenie zdrowotne- obowiązkowe, daje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- przedsiębiorca nie ponosi tutaj opłat za siebie, a jedynie za pracowników,
 • Fundusz Pracy- gromadzący budżet dla Urzędu Pracy, przeznaczany głównie na aktywizację osób bezrobotnych, w tym np. na zasiłki, szkolenia.

Jak płacić mniejszą składkę ZUS?

Obecna stawka ZUS dla przedsiębiorcy wynosi w zaokrągleniu 1124,23 zł, jeśli korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku rezygnacji z tej opcji, kwota pomniejsza się o 87,05 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, które jest wyliczane w zależności od dochodów.

Często jednak nowi przedsiębiorcy na poszczególnych etapach rozwijania swojej działalności, wykorzystują udogodnienia, które mogą pomniejszyć kwotę ZUS. Do dyspozycji przedsiębiorcy dostępne są trzy opcje:

Ulga na start

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca może przez 6 miesięcy kalendarzowych być zwolnionym ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Warunki jakie należy spełnić to:

 • nie prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat,
 • zakaz wykonywania świadczeń na rzecz byłego pracodawcy, jeśli łączył ich stosunek pracy.

WAŻNE!

Podczas korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca zwolniony jest ze składek społecznych, ale podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Stąd należy wypełnić druk ZUS ZZA. Dzięki temu, przedsiębiorca może uzyskać świadczenia lekarskie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecna składka zdrowotna jest zależna od osiąganego dochodu i wynosi od 271 do 2700 zł, a wylicza się ją na od9% dochodu firmy.

Przed wygaśnięciem sześciomiesięcznego terminu, należy ponownie zgłosić się do ZUS-u, w celu wyrejestrowania ze składki zdrowotnej (formularz ZWUA) oraz wypełnienie formularza ZUA, który pozwoli na zarejestrowanie się na wszystkie składki.

DO ZAPAMIĘTANIA!

Istnieje sposób na przedłużenie o miesiąc ulgi na start. Okres liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych, więc nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej od 1 dnia miesiąca, ale na przykład od następnego dnia, ponieważ wtedy będzie to niepełny miesiąc. Stąd ulga wynosić będzie wtedy 7 miesięcy- jeden niepełny i 6 pełnych miesięcy.

Mały ZUS Plus

Jest to nowa wersja Małego ZUS-u. Skorzystać z tej opcji mogą przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 000 złotych. Ulga przysługuje tylko w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Obecnie podstawa składek dla przedsiębiorców osiągających najniższe dochody wynosi 903 zł. Z tego przywileju można korzystać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty jakie należy złożyć:

 • formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowych ubezpieczeń),
 • formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń),
 • deklaracja ZUS DRA cz. II,
 • deklaracja ZUS CRA cz. II.

Po prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, przedsiębiorca nie powinien mieć większych problemów z uzyskaniem Małego ZUS-u Plus.

Działalność niezarejestrowana

Jest to dogodna forma dla osób, które nie są do końca pewnie, czy pomysł na ich działalność może przynieść oczekiwane zyski. Istnieje możliwość założenie działalności na próbę, bez zbędnych formalności oraz kosztów. Nie ma nigdzie potrzeby zgłaszania tego faktu do momentu, gdy przychody utrzymują się na poziomie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli ok 1500 zł. Co za tym idzie, skoro nie a potrzeby rejestrowania działalności, nie ma również potrzeby zgłaszać się do składek ZUS.

Składka ZUS- terminy płatności

Istnieją dwa terminy, w których należy opłacić ZUS. Pierwszy obowiązuje do 15 dnia miesiąca dla płatników posiadających osobowość prawną, czyli spółek kapitałowych, funduszy i stowarzyszeń.

Termin do 20 dnia miesiąca obowiązuje pozostałych płatników, czyli spółki osobowe czy jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zwłoka z terminową płatnością wiąże się z koniecznością zapłaty karnych odsetek, jak również przerwany zostaje okres ubezpieczenia przy wypłacaniu zasiłku chorobowego przy pójściu na zwolnienie. W takim przypadku prawo do zasiłku nie przysługuje przez najbliższe 3 miesiące.

Składka ZUS- kiedy zapłacić pierwszą składkę?

Pierwszą składkę ZUS zapłacimy w kolejnym miesiącu od daty nierozpoczęcia działalności gospodarczej. Będzie to zapłata za miesiąc, w którym firma została założona. Wpłacana jest na indywidualny numer konta płatnika składek ZUS, który zawiera w sobie NIP przedsiębiorstwa, w celu zidentyfikowania jego płatności.

WAŻNE!

W przypadku, gdy działalność założona została na przykład w połowie miesiąca, albo innego kolejnego dnia, to opłacały wtedy niepełną składkę za poprzedni miesiąc. Z obliczaniem pierwszej składni wiążą się spore trudności, ponieważ niektóre opłaty wnosi się na początku, inne kilka dni później, jednakże przedsiębiorca zawsze może zwrócić się do pracownika ZUS-u, który może obliczyć wysokość pierwszej składki.

Co się dzieje z ZUS-em przy zawieszeniu działalności?

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedsiębiorca dokona zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Często wtedy pojawia się obawa spowodowana tym, że trzeba będzie ponosić opłaty, a faktycznie firma nie funkcjonuje. Jednakże nie należy się wtedy martwić, ponieważ w trakcie zawieszenia działalności nie opłaca się składek ZUS.

Jeśli wiesz już wszystko o składkach na ZUS, możesz śmiało zakładać swoją firmę. Nie wiesz jak to zrobić? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku jak założyć działalność gospodarczą.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.