Skip to content

Składka ZUS

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Składka ZUS jest obowiązkowa przy zakładaniu własnej działalność gospodarczej. Istnieje jednak kilka rozwiązań oraz ulg dla nowych przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy czym składka ZUS jest oraz jak można skorzystać z przywilejów niepłacenia

Z czego składa się składka ZUS

Na składkę ZUS zalicza się:

  • ubezpieczenie społeczne, w tym obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowne oraz chorobowe, które z kolei jest dobrowolne- dające prawo zasiłku w przypadku choroby,
  • ubezpieczenie zdrowotne- obowiązkowe, daje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- przedsiębiorca nie ponosi tutaj opłat za siebie, a jedynie za pracowników,
  • Fundusz Pracy- gromadzący budżet dla Urzędu Pracy, przeznaczany głównie na aktywizację osób bezrobotnych, w tym np. na zasiłki, szkolenia.

Jak płacić mniejszą składkę ZUS?

Obecna stawka ZUS dla przedsiębiorcy wynosi w zaokrągleniu 1124,23 zł, jeśli korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku rezygnacji z tej opcji, kwota pomniejsza się o 87,05 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, które jest wyliczane w zależności od dochodów.

Często jednak nowi przedsiębiorcy na poszczególnych etapach rozwijania swojej działalności, wykorzystują udogodnienia, które mogą pomniejszyć kwotę ZUS. Do dyspozycji przedsiębiorcy dostępne są trzy opcje:

Ulga na start

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca może przez 6 miesięcy kalendarzowych być zwolnionym ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Warunki jakie należy spełnić to:

  • nie prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat,
  • zakaz wykonywania świadczeń na rzecz byłego pracodawcy, jeśli łączył ich stosunek pracy.

WAŻNE!

Podczas korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca zwolniony jest ze składek społecznych, ale podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Stąd należy wypełnić druk ZUS ZZA. Dzięki temu, przedsiębiorca może uzyskać świadczenia lekarskie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecna składka zdrowotna jest zależna od osiąganego dochodu i wynosi od 271 do 2700 zł.

Przed wygaśnięciem sześciomiesięcznego terminu, należy ponownie zgłosić się do ZUS-u, w celu wyrejestrowania ze składki zdrowotnej (formularz ZWUA) oraz wypełnienie formularza ZUA, który pozwoli na zarejestrowanie się na wszystkie składki.

DO ZAPAMIĘTANIA!

Istnieje sposób na przedłużenie o miesiąc ulgi na start. Okres liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych, więc nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej od 1 dnia miesiąca, ale na przykład od następnego dnia, ponieważ wtedy będzie to niepełny miesiąc. Stąd ulga wynosić będzie wtedy 7 miesięcy- jeden niepełny i 6 pełnych miesięcy.

Mały ZUS Plus

Jest to nowa wersja Małego ZUS-u. Skorzystać z tej opcji mogą przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 000 złotych. Ulga przysługuje tylko w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Obecnie podstawa składek dla przedsiębiorców osiągających najniższe dochody wynosi 903 zł. Z tego przywileju można korzystać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty jakie należy złożyć:

  • formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowych ubezpieczeń),
  • formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń),
  • deklaracja ZUS DRA cz. II,
  • deklaracja ZUS CRA cz. II.

Po prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, przedsiębiorca nie powinien mieć większych problemów z uzyskaniem Małego ZUS-u Plus.

Działalność niezarejestrowana

Jest to dogodna forma dla osób, które nie są do końca pewnie, czy pomysł na ich działalność może przynieść oczekiwane zyski. Istnieje możliwość założenie działalności na próbę, bez zbędnych formalności oraz kosztów. Nie ma nigdzie potrzeby zgłaszania tego faktu do momentu, gdy przychody utrzymują się na poziomie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli ok 1500 zł. Co za tym idzie, skoro nie a potrzeby rejestrowania działalności, nie ma również potrzeby zgłaszać się do składek ZUS.

Składka ZUS- terminy płatności

Istnieją dwa terminy, w których należy opłacić ZUS. Podział ten zależny jest od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia osoby na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, termin przypada „dziesiątego” każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym, czyli płaci się na przykład w czerwcu za maj. W przypadku przedsiębiorcy zatrudniających osoby na umowę o pracę termin ten wydłuża się o kilka dni i przypada na 15 dzień każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym.

Zwłoka z terminową płatnością wiąże się z koniecznością zapłaty karnych odsetek, jak również przerwany zostaje okres ubezpieczenia przy wypłacaniu zasiłku chorobowego przy pójściu na zwolnienie. W takim przypadku prawo do zasiłku nie przysługuje przez najbliższe 3 miesiące.

Składka ZUS- kiedy zapłacić pierwszą składkę?

Pierwszą składkę ZUS zapłacimy w kolejnym miesiącu od daty nierozpoczęcia działalności gospodarczej. Będzie to zapłata za miesiąc, w którym firma została założona. Wpłacana jest na indywidualny numer konta płatnika składek ZUS, który zawiera w sobie NIP przedsiębiorstwa, w celu zidentyfikowania jego płatności.

WAŻNE!

W przypadku, gdy działalność założona została na przykład w połowie miesiąca, albo innego kolejnego dnia, to opłacały wtedy niepełną składkę za poprzedni miesiąc. Z obliczaniem pierwszej składni wiążą się spore trudności, ponieważ niektóre opłaty wnosi się na początku, inne kilka dni później, jednakże przedsiębiorca zawsze może zwrócić się do pracownika ZUS-u, który może obliczyć wysokość pierwszej składki.

Co się dzieje z ZUS-em przy zawieszeniu działalności?

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedsiębiorca dokona zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Często wtedy pojawia się obawa spowodowana tym, że trzeba będzie ponosić opłaty, a faktycznie firma nie funkcjonuje. Jednakże nie należy się wtedy martwić, ponieważ w trakcie zawieszenia działalności nie opłaca się składek ZUS.

Jeśli wiesz już wszystko o składkach na ZUS, możesz śmiało zakładać swoją firmę. Nie wiesz jak to zrobić? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku jak założyć działalność gospodarczą.

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.